Előadónkról

Hasz_Feher_KatalinHász-Fehér Katalin, egyetemi docens
SZTE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

Hász-Fehér Katalin a Vajdaságból származik, 1992-től él Szegeden. A középiskolát Versecen és Szabadkán, az egyetemi képzést Újvidéken fejezte be. Rövid ideig az Újvidéki Rádió lektoraként, majd 1992-ig az Újvidéki Egyetem Hungarológiai Intézetének tanársegédeként dolgozott, Gerold László mellett. Szűkebb szakterülete a 18–19. század magyar irodalomtörténete és a kortárs irodalom volt. A magiszteri fokozatot szintén a Vajdaságban szerezte meg.

Szegeden kezdte a doktori képzést, és 1997-ben Szajbély Mihály vezetésével PhD fokozatot szerzett. 2001-től a Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék docense. Kutatási területe továbbra is a 18–19. századi irodalom és művelődés története, emellett filológiaelméleti, művelődéstudományi kurzusokat tart. Részt vesz a hazai Kazinczy-kutatásokban, az Irodalomtudományi Intézetben zajló Arany kritikai kiadás keretei között pedig Arany János nagyszalontai könyvtárának széljegyzeteit és az 1850-es évek líráját rendezi sajtó alá. Szenior kutatója a Tanszék közös projektumának, melynek során Gróf Gyulay Lajos 19. századi, majd száznegyven kötetes naplófolyamát rendezik sajtó alá.