Arany János Őszikéinek értelmezési lehetőségei

Arany János utolsó lírai korszakának verseit Uj folyam címmel kezdte el bemásolni a Gyulai Páltól ajándékba kapott, kulcsra zárható Kapcsos Könyvbe. Fia, Arany László visszaemlékezései szerint e költemények magányos városligeti és Margit-szigeti sétái során születtek, s eleinte nem mutatta meg őket még családjának sem. A többségében erősen szubjektív, napló- és emlékiratszerű elemeket, allegorikus önarcképeket tartalmazó sorozatot életében ki sem akarta adni, vagy csak a nagyon szűk baráti körnek szeretett volna kis példányszámban nyomtatott változatot készíteni, s a versek poétikai sajátosságaihoz így szorosan hozzátartozott a rejtettség és a kéziratosság közege.
Az első vers a sorozatból 1877. július 3-án került a kötetbe, A lepke címmel. Ettől kezdve ritmikus időközökben, 2–3 naponta keletkezett egy-egy új darab. Öt hét után, a 22. vers megírását követően Aranyban mintha felmerült volna a bonyolultabb ciklusszerkezet kialakításának gondolata, erről tanúskodik az Őszikék című vers, augusztus 13-i keltezéssel, melyhez azt jegyzi meg, hogy ez lenne az új folyam "szándéklott címe". Grafitceruzával a sorozat fölé írja az új címet, és ugyancsak grafitceruzával megszámozza a verseket. Ugyanez év októberében azonban fia és Gyulai Pál kérésére 15 verset kiad a Kapcsos Könyvből publikálásra, egyben jelzi, hogy kérésük teljesítése a sorozat végét is jelenti, mert a nagy nyilvánosság elé lépéssel nem csak alkotói kedve enyészett el, hanem az Őszikék lényegi tulajdonságukból, a rejtettségükből és a folyamszerű egységükből veszítettek. A bejegyzésekben valóban törés érezhető ez idő tájt, azonban Arany folytatta a sorozatot, ha nem is olyan intenzív alkotással, mint korábban.
A teljes folyam valóban publikálatlan maradt életében, a Kapcsos Könyv bejegyzései és jelzései alapján azonban nehéz eldönteni, hogy Arany végül is milyen szerkezetet hozott volna létre a költeményekből.
Több jel utal arra, hogy a zárt ciklus gondolata foglalkoztatta, hogy ezen belül az önarcképszerű versek műfaji és poétikai modellje Petőfi Felhők-ciklusa volt. Ezekből a kérdésekből kiindulva az előadás az Őszikék ciklusként való értelmezésének irányaival foglalkozik.

Az előadás megtekintése:

Modemes változat (méret:192x144 sávszélesség:40kbps)

Szélessávú I változat (méret: 320x240 sávszélesség: 200kbps)

Szélessávú II változat (méret: 384x288 sávszélesség: 500kbps)

LAN változat (méret: 640x480, sávszélesség: 1000kbps)

Megjegyzések:

Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!

Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön telepítése szükséges.

Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.

Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.

Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre.