Előadónkról

Gulyás LászlóDr. Gulyás László
egyetemi docens
SZTE Mérnöki Kar

Gulyás László 1965-ben született Hódmezővásárhelyen, 1991-ben szerezte meg a József Attila Tudományegyetemen jeles minősítésű okleveles történelem és földrajz szakos középiskolai tanár diplomáját. 1991-ben az Aristoteles University-n (Thesszaloniki) TEMPUS ösztöndíjasként 8 hónapon keresztül tanulmányozta a Balkán földrajzát és történelmét és elsajátította az újgörög nyelvet.

1991 és 1993 között különféle alapítványok és intézetek ösztöndíjasaként tovább folytatta tudományos pályáját. Ezzel párhuzamosan érdeklődése a menedzsment felé fordult, a Pécsi Tudományegyetemen posztgraduális képzés keretében okleveles humán-erőforrás menedzser diplomát szerzett. 1994 és 1998 között az egyik parlamenti párt főállású tanácsadójaként tevékenykedett. E minőségében kommunikációs, marketing, személyzeti és stratégiai területeken dolgozott. 1996-ban Gummersbach-ban a német parlament egyik pártjának ösztöndíjával elvégezte a Theodor Heuss Akademie „Fiatal Vezetők Programját”.

Oktatóként 1996-ban kapcsolódott be a felsőoktatásba, előbb meghívott előadóként, majd 1998-tól főállásúként.

Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense.

2003-ban a diákok szavazatai alapján az „Év oktatójává” választották.

2004-ben a Pécsi Tudományegyetem Regionális politika és gazdaságtan doktori iskolájában „summa cum laude” minősítéssel PhD fokozatot szerzett regionális tudományból.

2005-ben szintén a Pécsi Tudományegyetemen, de ezuttal a történész doktori iskolában újabb PhD-fokozatot szerzett történelemtudományból, disszertációjának témája Edvard Benes politikai pályája volt.

 

2008-ban elnyerte az MTA Bolyai Kutatási ösztöndíját.

 

2009-ben a Debreceni Egyetemen sikeresen habilitált.

 

2009 nyarán a legnagyobb észak-amerikai emigráns magyar szervezet a „Pro Patria in exteris” (A hazáért külföldön) kitüntéssel ismerte el a Közép-Európai történelem angolszász világban történő megismertetésért folytatott munkásságát.

 

2013 juniusa óta a Mérnöki Kar stratégiai igazgatója

 

A Magyar Tudományos Művek Tárá-ban 284 közleménye került rögzítésre, ezekre 404 független hivatkozás született, Hirsch-indexe 11.