Előadónkról

SzatmaryKDr. Szatmáry Károly habil. egyetemi docens 
SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport, Kísérleti Fizikai Tanszék és Csillagvizsgáló

 

 

Dr. Szatmáry Károly a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoport Kísérleti Fizikai Tanszékének egyetemi docense. 1956-ban született Szegeden. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte csillagász és matematika-fizika tanár szakon, 1981-ben diplomázott, azóta a tanszék oktatója.

1988-ban egyetemi doktori, 1995-ben kandidátusi fokozatot szerzett. 2002-ben habilitált. 2001 óta tanszékvezető helyettes. 2005-től a TTIK Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke. A Szegedi Csillagvizsgáló alapítója és vezetője. Alapvető szerepe volt abban, hogy Szegeden beindult a csillagász szak. Előadásokat tart a csillagászat minden témakörében.

Kutatási területe a pulzáló változócsillagok és a más csillagok körül keringő bolygók. A fényességváltozás periodicitásának vizsgálatában a Fourier-analízis mellett idő-frekvencia módszereket alkalmaz és fejleszt.

6 OTKA valamint 32 más elnyert kutatási és oktatási pályázat témavezetője. Számos szakmai szervezetben vállal szerepet, tagja a Magyar Csillagászati Egyesületnek, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, a Magyar Asztronautikai Társaságnak, az MTA Csillagászati és Űrfizikai Bizottságának és a Nemzetközi Csillagászati Uniónak.

Oktatási és kutatási eredményeiért 1986-ban Miniszteri Dicséretet, 1997-ben Iskolateremtő Mestertanár kitüntetést, Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, 2001-ben Detre László díjat, Széchenyi István Ösztöndíjat, 2006-ban Öveges József kutatói támogatást kapott.