2020. március 31., kedd

Alternatív gyakornoki program

Alternatív gyakornoki program - 2019/2020 tavaszi félév
 

Célunk, hogy az SZTE hallgatósága az elhelyezkedéshez egyre inkább szükséges, munkatapasztalat útján elsajátítható tudásra tegyen szert. A kompetenciák fejlesztése mellett a hallgatók megismerkednek a fogadó szervezetnél folyó szakmai munkával, bekapcsolódnak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a mentoruk által rájuk bízott feladatot, tapasztalatokat gyűjtenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez, és nem utolsó sorban kapcsolati tőkéjüket is bővítik a gyakorlat során.

Az alternatív gyakornoki program kreditált kurzusként vehető fel az SZTE hallgatói számára.


VéleményekHallgatói vélemények


A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 1. Az érdeklődő hallgatók az SZTE Karrier Iroda honlapján az Ajánlatok menüpont alatt böngészhetnek az aktuálisan meghirdetett gyakornoki helyek között.
 2. Ha szakmai érdeklődésüknek megfelelő ajánlatot találnak, az Ajánlatra jelentkezés gomb megnyomásával, önéletrajzuk és motivációs levelük feltöltésével az oldalon keresztül megpályázhatják azt.
 3. A fogadó szervezet/ egyetemi egység kiválasztja az elvárásainak leginkább megfelelő gyakornokot. A kiválasztott hallgatónak szükséges elfogadni a jelentkezését a honlapon, a többi pedig elutasítani. A fogadóhely és a hallgató egymásra találása után aktiválódik a ciklus, melyet a Ciklusaim menüpont alatt kezelhetnek.
 4. A fogadó szervezet/ egyetemi egység partnerségi megállapodást köt az Oktatási igazgatósághoz tartozó SZTE Karrier Irodával, melyben vállalja, hogy mentort jelöl ki a gyakornok mellé, aki támogatja majd a rá bízott feladatok ellátásában, kompetenciái fejlesztésében. A mentor felsőfokú végzettségű, adott szakterületen legalább 2 éves tapasztalattal rendelkező személy.
 5. Önkéntes szerződés keretében megállapodnak a gyakorlat időbeli ütemezésében is.
 6. A gyakorlat végén a fogadó szervezet/egyetemi egység értékelést ad a hallgató munkájáról, a hallgató is értékeli a fogadó helyet, illetve szakmai beszámolót ír. Az értékeléseket és a beszámolót online, a Karrier Iroda honlapján keresztül kell kitölteni.

Kurzus kimenete

A tantárgy szabadon választható kurzusként vehető fel. A hallgató az „Alternatív Gyakornoki Program” kurzus teljesítésért 2 kreditet kap. A minősítés háromfokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem megfelelt. (Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karán tanuló hallgatóknak sajnos az ETR nem számolja el a 2 kreditet. Kérjük, ők csak akkor vegyék fel a kurzust, ha kredit nélkül is szeretnék teljesíteni.)

Időpont, időtartam, helyszín

Időpont: a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében teljesítendő!

Aktuális ajánlatainkat itt találod: link

Részletek elérhetőek: itt

Jelentkezési határidő: február 9.

Időtartam: min. 120 óra

Helyszín: a fogadó szervezet/egyetemi egység telephelye

 

A „Alternatív Gyakornoki Program” kurzus módszerei, tartalma

Ezt a fogadó szervezet, egyetemi egység határozza meg a szakmai felelősséget viselő mentor jóváhagyásával.


Dokumentációs kötelezettség fogadó hely részéről


 • gyakornoki adatlap megküldése a Karrier Irodának a határidőig, mely tartalmazza a gyakornokra váró feladatokat
 • aláírt partnerségi megállapodás és fogadó nyilatkozat (a Szegedi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóságához tartozó SZTE Karrier Iroda és fogadó szervezet/egyetemi egység között): 2 eredeti példány, postai úton vagy személyesen az SZTE Karrier Iroda részére;
 • A hallgató és fogadó szervezet/egyetemi egység önkéntes szerződése: civil szervezet esetén a szervezet saját eljárásrendje alapján Önkéntes szerződést kell, hogy kössön a hallgatóval; egyetemi egység esetén a következő Önkéntes szerződést szükséges használni és megfelelően aláíratni. Minden esetben kérünk másolati példányt a megkötött Önkéntes szerződésekből.
 • mentor értékelése a hallgató munkájáról megküldve a Karrier irodának
 • referencia levél: 1 eredeti példány hallgató részére az alábbi formanyomtatvány formájában

Partnerségi megállapodásFogadónyilatkozat

Önkéntes szerződés
Dokumentációs kötelezettség hallgató részéről


 • önéletrajz és motivációs levél megküldése a kiválasztott fogadó helynek/helyeknek
 • szakmai beszámoló, mely magába foglalja a gyakornok által elvégzett feladatokat, megküldve a Karrier Irodának
 • hallgató értékelése, összegzése a tapasztalatokról, megküldve a Karrier Irodának

Hallgatói értékelő Szakmai beszámoló


Kapcsolat

SZTE Karrier Iroda

Kriska Kitti, 62/546-680, gyakorlat@sztekarrier.hu, 6722 Szeged, Vitéz utca 17.

Postázási cím: SZTE Karrier Iroda, 6722 Szeged, Vitéz utca 17.
Our main goal is to provide knowledge through work experience for SZTE students because nowadays it becomes increasingly necessary. Besides improving different competences, the students can experience the professional environment at the organization, take part in daily work, solve the tasks given by their mentor alone, make some advantages which can help them in finding a position in the labour market later and at last they can strengthen and broaden their relations with the help of the alternative internship.

 

The alternative internship is an accredited course for the students of SZTE.

Conditions of the course and participation:

 1. Those students who are interested in the internship can browse the current internship opportunities in the Offers menu item on the webpage of SZTE Carrier Office.
 2. If they find the appropriate professional opportunity, they can apply for that by clicking on the Applying to the offer button and uploading their CV and motivational letter on the website.
 3. The organization/university unit chooses the intern who mostly meets their expectations. The application of the chosen student has to be accepted and the other ones have to be rejected. The cycle becomes activated when the organization and the student find each other, and it can be managed in the Cycle menu item.
 4. The organization/university unit makes a partner agreement with Directorate for Education the operator of SZTE Carrier Office in which it accepts to appoint a mentor for the student to support him in managing tasks and improving competences. The mentor has to be a person with higher education and 2 years’ experience in the relevant field.
 5. They agree on the schedule of the internship period in a voluntary contract.
 6. At the end of the internship the organization/university unit gives an evaluation of the student. The student also gives an evaluation and writes a professional report. The evaluation and the report have to be done online on the webpage of SZTE Carrier Office.

 

The process of the course

The alternative internship can be chosen as an optional course unit. The student gets 2 credits for accomplishing the alternative internship program. The evaluation is based on a 3 scale list: excellent – satisfactory – fail. (We ask the students of SZTE ÁJTK to apply for the course only if they want to accomplish it without credits because the Neptun cannot count the credits.)

 

Time, period, location

Time: 2019/2020 semester’s fall season

Period: minimum 120 hours

Location: the establishment of the organization/university unit

 

Content and modes of Alternative Internship Program

It is determined be the organization/university unit with the agreement of the mentor who takes the professional responsibility.


Documents:

Evaluation of the mentor

Evaluation of the intern

Professional report

Reference

Friss hírek

Friss hírek RSS

GTK_hirlevel

Elkészült márciusi hírlevelünk alegfrissebb állásajánlaotkkal és hírekkel.

espa

The European Student Placement Agency UK team is happy to announce that we have new internship opportunities for students, exchange students and ERASMUS+ grant holders in Business and IT !

Mérnökök Ligája

Az Unilever Magyarország Kft. Mérnökök Ligája esettanulmányi versenye a jelen körülényekre való tekintettel nem kerül megrendezésre. Az eseményt elhalasztják őszre.

Kövess minket

Instagram - SZTE Karrier Iroda