dualis_kepzes_kiemelt_nagy

Új duális képzések felé nyit a Szegedi Tudományegyetem

A duális képzésről, a fejlesztés lehetőségeiről Háry András miniszteri biztos az SZTE vezetőivel – Devecz Miklós kancellárral, Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettessel – valamint az érintett karok képviselőivel, a duális képzésben érintett cégek vezetőivel tárgyalt 2015. április 21-én. A duális képzés területén a már elindított gépészmérnök szak mellett a számítástechnika, a gazdaságtudományok és a mezőgazdaság területe felé nyit a Tisza-parti universitas.

A duális képzés támogatása, részleteinek a kidolgozása érdekében Háry András, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatási Államtitkárságának miniszteri biztosa ellátogat az ország azon felsőoktatási intézményeibe, melyekben duális képzéseket indítanak. A kis- és középvállalkozások duális felsőfokú képzéseinek összehangolásáért felelős miniszteri biztos a Szegedi Tudományegyetem vezetőivelDevecz Miklós kancellárral és Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettessel – 2015. április 21-én tárgyalt. Háry András a Szegedi Tudományegyetemen 2015 szeptemberében induló duális képzésben érintett oktatókkal, illetve a duális képzést bevezetni tervező karok vezetőivel is egyeztetett. A megbeszélésen szó esett a Tisza-parti universitas duális képzéseire irányuló stratégiájáról és egy formálódó duális képzőközpont lehetséges szegedi megvalósításáról is.

 Egyszerre elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat


20150421dualkepzes352015. szeptemberében Magyarországon 21 intézményben 79 szakon indul el duális képzés. A képzési formának köszönhetően a hallgatók közel annyi időt töltenek el a felsőoktatási intézmények vállalati partnereinél, mint az elméleti képzés helyszínén – tájékoztatott Háry András. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatási Államtitkárságának miniszteri biztosa hangsúlyozta: a vállalatnál eltöltött idő pluszban jelenik meg. Azaz a duális képzésben résztvevő hallgatók az e programba be nem kapcsolódó társaikkal megegyezően teljesítik az egyetemi tanrendben foglalt tanulmányi kötelezettségeket, de ezen felül mintegy 3000 órányi gyakorlatot is eltölthetnek a képzésük ideje alatt egy partner vállalatnál.Ez idő alatt megtanulják a vállalati partner rendszereit, konkrét értékteremtő folyamatokban vesznek részt, és ezáltal jelentős munkatapasztalatra tesznek szert. A duális képzés lényege és haszna, hogy mikor a hallgató diplomát kap, lényegében kész, hatékonyan és eredményesen dolgozni tudó munkaerőként lép a munkaerőpiacra” – fogalmazott Háry András miniszteri biztos.

 


Új tudományterületeken indulhat duális képzés


A Szegedi Tudományegyetemen a Mérnöki Karon 2015. szeptemberében induló duális képzés mellett lehetséges további képzési területként azonosítottuk az SZTE Mezőgazdasági Kart, a Gazdaságtudományi Kart, valamint a szoftver fejlesztés területét. Továbbá egy duális képzőközpont kialakításának alapjait is azonosítottuk” – mondta Devecz Miklós. A Szegedi Tudományegyetem kancellárja hangsúlyozta: az intézmény elkötelezett a duális képzés iránt, hisz a szegedi egyetem nemcsak versenyképes tudást kíván adni a végzett hallgatóknak, hanem egy olyan gyakorlati tudást is, amellyel szinte azonnal képesek beilleszkedni egy munkahelyi környezetbe, és a vállalatnak értékteremtő munkát végezni.


A duális képzés kiterjesztésének lehetséges területe a szociális képzés is. Ebbe az irányba a jövőben lépéseket tesz az intézmény a Duális Képzési Tanács bevonásával – tájékoztatott Devecz Miklós, aki a duális képzés zalaegerszegi modelljének megvalósításában részt vett, ugyanakkor a németországi tapasztalatokra építő kecskeméti modellt is követendőnek tartja Magyarországon. Az SZTE kancellárja rámutatott arra is: a felsőoktatás duális képzési stratégiája célul tűzi ki, hogy 2020-ra a nappali képzésben résztvevő hallgatók 8%-a vegyen részt duális képzésben.


Dualis_kepzes_2015._aprilis_21_HD
Új duális képzések felé nyit a Szegedi Tudományegyetem - GALÉRIA


Három résztvevős folyamat


A duális képzési folyamat első lépéseként az egyetem hoz döntést arról, hogy mely szakon kíván ilyen típusú programot megvalósítani. Erről a Duális Képzési Tanácshoz nyújt be kérelmet, melyhez hozzáilleszti a vállalati partnerek támogatását is. A Tanács jóváhagyása után a hallgatók a februári felvételi eljárásrendben jelentkeznek a meghirdetett duális képzési formára, és ezzel párhuzamosan megvalósul a vállalati kiválasztási folyamat is. Sikeres felvételi esetén a leendő hallgató és a vállalat szerződést köt. A folyamat jogszabályi kereteit a minisztérium biztosítja – ismertette Háry András.


A megbeszélésen megállapodtunk, hogy egy olyan rendszert kell közösen kiépíteni, amely mindhárom szereplőnek - a Szegedi Tudományegyetemnek, a cégeknek és a hallgatóknak - nyertes szituációt eredményez. A duális képzésbe bekapcsolódó hallgató olyan munkahelyi kihívásokat ismer meg, melyekkel csak a tanulmányok befejeztével találkozhatna. A duális képzést indító kar egy újabb elemmel tudja gazdagítani képzési palettáját. Az egyetem pedig a versenyképes tudás mellett szakmai tapasztalatot is biztosít hallgatói számára” – sorolta az előnyöket Devecz Miklós kancellár.Úttörő az SZTE Mérnök Kara


„Ma már nem engedhetnénk meg magunknak, hogy ne vegyünk részt a duális képzésben, ezt igazolja a vállalatok reakciója, nyitottsága is” – szögezte le Bíró István. Az SZTE Mérnöki Kar egyetemi docense elmondta: a duális képzés területén jelenleg 13 vállalkozással áll partnerségben a fakultás. Az Axiál Javító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel, a Szegedi Vas- és Fémipari Szövetkezettel, a Lianamar Hungary Zrt.-vel, az Energotest Diagnosztikai és Automatizálási Kft.-vel, a Contitech Rubber Industrial Kft.-vel, a Moltech-kel, a Tornado International Kft.-vel, a GLB Alkatrészgyártó és Szerelőipari Vállalkozás Kft.-vel, az Alukonstrukt Kft.-vel, a Derula Kft.-vel, a Szegána Kft.-vel, a Contitech Fluid Automotive Hungária Kft.-vel, valamint a Trascommers Kft.-vel működik együtt az SZTE Mérnöki Kar.

 

„A duális képzésben úgy végez egy hallgató, hogy már van szakmai gyakorlata. Az ilyen szakembereket keresik a munkaerőpiacon. A duális képzésben résztvevő fiatalok pozitív példaként jelennek meg a felsőoktatásban, a többi hallgatót is motiválják” – érvelt Bíró István. Hozzátette: a Németországból útjára indult duális képzés az összhallgatói létszám 5-20%-át teszi ki, ezért is tekintik a duális képzést elitképzésnek Németországban. A Szegedi Tudományegyetemen 2015 szeptemberében induló duális képzést kínáló gépészmérnök szakra 6-10 hallgatót várnak. A duális képzési formába 2016. szeptemberére a mechatronikai mérnök, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, valamint az élelmiszermérnök szakokat kívánják bekapcsolni a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán.


SZTEinfo

Fotó: Herner Donát