otdk_megnyito_kiemelt_nagy

Megkezdte munkáját a XXXII. OTDK Agrártudományi Szekciója a Szegedi Tudományegyetemen

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara és Mérnöki Kara ad otthont 2015. április 8-10. között a XXXII. OTDK Agrártudományi szekciójának. Az ülésezés nyitányán, április 8-án az ifjú kutatókat és tanáraikat Hódmezővásárhelyen köszöntötték.

A XXXII. OTDK Agrártudományi szekciót az SZTE Mezőgazdasági Kar és az SZTE Mérnöki Kar Hódmezővásárhelyen és Szegeden fogadja. 2015. április 8-10. között oktatók és hallgatók százait látja vendégül a szegedi universitas.335 dolgozat 31 tagozatban


A XXXII. OTDK Agrártudományi Szekcióban 31 tagozatban 335 dolgozatot mutatnak be a hallgatók 2 napon keresztül Hódmezővásárhelyen és Szegeden. A pályamunkák körülbelül 500 konzulens és mentor segítségével jöttek létre. A rendezvény legkiemeltebb támogatója, a Földművelésügyi Minisztérium mellett 93 szponzor segíti a verseny sikerességét, melyen nemcsak a magyar agrár-felsőoktatás képviselteti magát, hanem határon túli magyar diákokat is köszönhetünk- ismertette Keszthelyi- Szabó Gábor, az SZTE Mérnöki Kar dékánja. Horváth József, az SZTE Mezőgazdasági Kar dékánja így fogalmazott: a rendezvény lehetőséget biztosít a felsőoktatási agrárszakma számára a találkozásra. A rendezvény nem jöhetett volna létre, ha nincsenek kiváló hallgatók és mentoraik, erkölcsi segítők és anyagi támogatók, akik hozzájárulásukkal segítették a rendezvényt- mondta.


OTDK_sajtotakekoztato_galeria
A sajtótájékoztatón készült képek itt megtekinthetők


Az agrártudomány seregszemléje


Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia 60 évvel ezelőtt, 1955-ben kezdődött az ELTE-n. Akkor még csupán 100 diák versenyzett, ma már 6500 hallgató vesz részt a konferencián- tájékoztatott Szendrő Péter. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke elmondta: a rendezvény példaértékű, verseny és fórum arra nézve, hogy a résztvevők megismerjék egymás munkásságát, hiszen a konferencia sorozat Pécstől Kolozsvárig tart. Ezekben a hetekben Magyarországon és Kolozsváron 16 szekció ülésezik mintegy 17 ezer diák, konzulens, bíráló és segítő. Az OTDK olyan kétévenként ismétlődő akció, mely lehetőséget ad a bemutatkozásra és a találkozásra- fogalmazott. Határon innen és túl a magyar nyelvű felsőoktatás jeles képviselői versenyeznek, ismerik meg egymást. Mintegy 400-an határon túlról is érkeztek, köztük 200 versenyző személyében a Délvidék, a Felvidék és Kárpátalja is képviselteti magát.A magyar nyelvű felsőoktatás Kárpát-medencei seregszemléjéről van itt szó, ahol bemutatkozik a jövő. Az új nemzedék legjobbjai készülnek az életre. Ugyanakkor az OTDK egy olyan önképző köri megmutatkozás is, mely a nyilvánosságot tanítja”- mondta az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke.Az OTDK érdemi belépő a tudományos munkához


Jó értelemben vett szellemi hungarikum a diákköri mozgalom, a tehetséggondozás olyan ritka és hatékony formája, melynek nem ismert nemzetközi szinten párja- mondta Szabó Gábor. A Szegedi Tudományegyetem rektora hangsúlyozta: számos egyetemi vezető, kutató és professzor a diák körben kezdte tudományos pályafutását. A kutatómunka kezdetén nagyon fontos szerepet játszik az OTDK, roppant hasznos érdemi belépő a tudományos világba. „A konferencián megjelenik a szakmai közösség, a hasonló gondolkodású, érdeklődésű emberekkel találkozás lehetősége és a versengés”- mondta. Az akadémikus kiemelte: az egyetem számára nagyon fontos, hogy az OTDK szekcióknak helyet adjon és az intézményen belül, valamint az országos mozgalom működésébe bekapcsolódva támogassa a tudományos munkát. „Az agrártudományi szekció megrendezésekor érdemes megemlíteni, hogy a Szegedi Tudományegyetem a fenntarthatóság gondolatát is nagyon komolyan támogatja. Ezt, azt is jelzi, hogy a világ „zöld” egyetemeit rangsoroló listán 2014-ben 19. helyezést, míg Európában 11. helyezést ért a szegedi egyetem. Ez a szemlélet kell, hogy elterjedjen az oktatók és hallgatók között is”- mondta az SZTE rektora. Köszöntő szavaiban Jenes Barnabás, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) főigazgatója elmondta: „Közel 40 év alatt megfigyeltem, hogy, akik az OTDK-n szerepeltek, azok később vezető kutatóként, vezérigazgatóként, egyetemi professzorként tűntek fel. Önök Magyarország reménységei.”A megalapozott tudás vezet sikerhez


Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke az OTDK résztvevőit a vidék jövőjének letéteményeseinek nevezte. A Magyar Országgyűlés nevében köszöntötte azokat a fiatal szakembereket, akik ma még készülnek az életre, de már tudják, hogy egy olyan világban kezdik meg pályájukat, amely a legkorszerűbb tudást és felkészültséget igényli. Az Országgyűlés alelnöke kiemelte: igazi erőpróba a verseny, melyben csak győztesek lesznek. Legnagyobb győztesnek a magyar gazdatársadalmat nevezte, hiszen akik részt vesznek az OTDK Agrártudományi szekciójában már biztos, hogy az ágazat elkötelezettjei. „Nagyon sokat küzdünk, hogy a Kárpát-medencében a tudás érték legyen, érték legyen az együttműködésben, a gazdasági kapcsolatokban és a gazdálkodásban is. Ebben az európai versenyben csak úgy tudunk helyt állni, ha a tudás szolgál alapul minden tevékenységben. Ezért fontos, hogy a fiatalok már most érezzék, hogy csak a megalapozott tudás vezet sikerhez- mondta.A mezőgazdaság megújítása a feladat


2050-re 9 milliárd ember él majd a Földön. 9 milliárd ember táplálásáról kell gondoskodni, ehhez a mai ismereteink azonban kevesek- ismertette Nagy István. A Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: a résztvevő fiatalok feladata és felelőssége lesz, hogy megújítsák a mezőgazdaságot, de a megújítás tudás és ismeret nélkül nem lehetséges. Az elkövetkező évtized magyar mezőgazdaságának meghatározó alakjai az OTDK szereplői - hangsúlyozta. A mezőgazdasági szakképzés és a felsőfokú képzés megújítása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a magyar mezőgazdaság megállja a kihívásokat. Ezért is tűzte ki célul a minisztérium legalább három agrár-felsőoktatási centrum létrehozását. A mezőgazdaság egyik sarokköve a tudomány. Ez a rendezvény is azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok bemutassák tudásukat, kutatásukat”- fogalmazott Nagy István. A Földművelésügyi Minisztérium amellett, hogy jelentős összeggel támogatta a rendezvényt külön díjat is alapított, mellyel az öt legkiválóbb eredményt elért diák tudományos munkáját segítik.

Tudásmenedzsment az élelmiszerlánc-biztonság javításáért


Jordán László a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) elnökhelyettese elmondta a szervezet élelmiszerlánc-biztonsági stratégiája olyan elveket határoz meg, melyek elsősorban az élelmiszerlánc-biztonság javítását tűzik ki célul. „A stratégia egyik eleme a tudásmenedzsment, vagyis együtt kell működni a tudományos élettel, oktatókkal, fogyasztókkal. Az információs társadalomban a meglévő információk mellett szükség van az információk előállítására is. Az OTDK hallgatók olyan információkat állítanak elő, mellyel előrelép az élelmiszerlánc-biztonság is”- mondta Jordán László. A NÉBIH elnökhelyettese hangsúlyozta: a szervezet számára nagyon fontos, hogy azok a fiatalok, akik most végeznek és tudományos pályára lépnek, vagy szakemberként erősítik az agráriumot, megfelelő ismertekkel rendelkezzenek, ezáltal hozzájáruljanak az élelmiszer-biztonság javításához. Ezért a NÉBIH különdíjjal járul hozzá az OTDK legsikeresebb hallgatóinak támogatásához.


OTDK_megnyito_galeria
A megnyitón készült képek itt megtekinthetők


Utánpótlást biztosít az MGK


A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar és a város rangját is emeli a rendezvény. A város feladat az utánpótlás támogatása, ezen a rendezvény viszont már tudósjelölteket tudunk segíteni- mondta Almási István. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere hangsúlyozta: az agrárképzés egyik centruma lehet a város, melyet a Magyar Kormány is megerősítette, hiszen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a jövő évtől Hódmezővásárhelyen kezdi meg működését. A rendezvényen a fiatal, agrárium iránt elkötelezett szakemberek prezentálják tudásukat, a vidékfejlesztés, mezőgazdaság és a tudomány kerülnek az érdeklődés középpontjába- fogalmazott. Hozzátette: a város hagyományaihoz, kultúrájához mindig is hozzátartozott a föld szeretete, a mezőgazdaság éltető ereje. A város hagyományait évszázadok óta meghatározza a mezőgazdaság fontossága. Hódmezővásárhelyen a Mezőgazdasági Kar magas színvonalú képzései lehetővé teszik, hogy a város legfontosabb ágazata nagy tudású utánpótláshoz jusson.

 

Az SZTE Mezőgazdasági Kar hódmezővásárhelyi épületében 2015. április 8-án délután megkezdődött az érdemi munka. A konferencia tagozatainak ülése április 9-én, Szegeden, az SZTE Mérnöki Kar Mars téri és Moszkvai körúti épületében folytatódik. A XXXII. OTDK Agrártudományi Szekció díjátadóval egybekötött záró ünnepségét 2015. április 10-én, az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ Konferencia termében tartják.


A XXXII. OTDK Agrártudományi Szekció programfüzete itt letölthető


 

SZTEinfo- Gajzer Erzsébet

Fotó: Herner Donát


Korábban írtuk:

 Az OTDK Agrártudományi szekcióját az SZTE rendezi

Az OTDK két szekcióját az SZTE rendezi