Szakmai önéletrajz

Csapó Benő
egyetemi tanár

 

 

SZEMÉLYI ADATOK

 

Munkahely:

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Tanszék.

 

6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34. Tel./FAX: (62) 420034.

E-mail: csapo@edpsy.u-szeged.hu, Web: www.staff.u-szeged.hu/~csapo

 

 

JELENLEGI SZAKMAI STÁTUSZ

 

Egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

A Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője, Szegedi Tudományegyetem

A Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetője, Szegedi Tudományegyetem

Az MTA-SZTE Képességkutató Csoport vezetője, Magyar Tudományos Akadémia

 

 

TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK

 

1971: Érettségi, Lovassy László Gimnázium, Veszprém.

1977: Kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevél, József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar.

1979: Egyetemi doktorátus (pedagógia), JATE BTK.

1985: Kandidátusi fokozat (neveléstudomány), MTA.

1996: Habilitáció (neveléstudomány), JATE.

2002: A Magyar Tudományos Akadémia doktora

 

 

MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK

 

1976 augusztus – 1977 augusztus:

tudományos asszisztens

1977 szeptember – 1979 szeptember:

tudományos segédmunkatárs

1979 október – 1982 április:

egyetemi tanársegéd

1982 május – 1988 május:

egyetemi adjunktus

1988 június – 1997 július:

egyetemi docens

1997 július – jelenleg:

egyetemi tanár

1987 szeptember – 1990 május:

tanszékvezető helyettes (Pedagógiai Tanszék)

1990 június – 1995 június:

tanszékcsoport-vezető (Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékcsop.)

1995 július – 1999 június:

tanszékvezető (Pedagógiai Tanszék)

2014 szeptember – 2015 június:

tanszékvezető (Oktatáselmélet Tanszék)

2006 július – 2017 június:

Intézetvezető (Neveléstudományi Intézet)

Valamennyi a Szegedi Tudományegyetem (illetve jogelődjén, a József Attila Tudományegyetemen)

 

 

KÜLFÖLDI KUTATÓMUNKA

 

1989. jan. 1. – dec. 31: Humboldt ösztöndíjas kutató, Universität Bremen, Németország.

1994. szept. 2. – 1995 június 30: Ösztöndíjas kutatómunka, Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, California, USA.

 

 

FOLYÓIRATOK, SZERKESZTŐBIZOTTSÁGOK

 

A Magyar Pedagógia főszerkesztője (1991-)

Az Early Development and Parenting folyóirat International Consulting Board tagja (1992-1996)

A tanárképzés könyvtára (Vince Kiadó) sorozatszerkesztője (1997-2000)

Az Advances in Learning and Instruction (Elsevier) Advisory Board tagja (2002-08)

A Tanítás és tanulás (Műszaki Kiadó) sorozatszerkesztője (2004-2010)

A Learning and Instruction c. folyóirat International Editorial Advisory Board tagja (1990-)

Az International Journal of Educational Research c. folyóirat Editorial Board tagja (2003-)

Az Educational Research Review c. folyóirat International Editorial Advisory Board tagja (2005-)

A Thinking Skills and Creativity c. folyóirat Editorial Board tagja (2005-)

A Journal of Education for Teaching c. folyóirat Editorial Board tagja (2010-)

A Cambridge Journal of Education c. folyóirat Editorial Board tagja (2010-)

Az Educational Assessment c. folyóirat Editorial Board tagja (2011-)

A Technology, Knowledge and Learning c. folyóirat Editorial Board tagja (2013-)

A Journal of Dynamic Decision Making c. folyóirat Editorial Board tagja (2014-)

A European Journal of Psychology of Education c. folyóirat Editorial Board tagja (2015-)

 

 

TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGI TAGSÁGOK

 

European Association for Research on Learning and Instruction (1987-), National Correspondent (1987-1997), Member of Executive Committee (1997-2001)

American Educational Research Association (1998-)

 

 

NEMZETKÖZI KUTATÓI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZŐI FELADATOK

 

Az OECD Program for International Student Assessment (PISA) Igazgató Tanácsának tagja (2005-2014), alelnöke (2008-2014)

Az OECD PISA Complex Problem Solving Expert Group tagja (2000-2003)

Az OECD PISA Problem Solving Expert Group tagja (2009-2012)

A Helsinki Collegium for Advanced Studies Academic Advisory Board tagja (2007-2009)

A “Kompetenzmodelle zur Erfassung individueller Lernergebnisse und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen” kutatási program külső szakértője (2007-2014)

Az USA, Tajvan, Japán és Magyarország részvételével végzett, matematikatanulást vizsgáló projekt magyarországi munkáinak irányítója (1988-1991)

A demokratikus gondolkodás fejlesztésével kapcsolatos amerikai program résztvevője 1997-1999

A 21. századi készségek mérése tanítása című nemzetközi programban (ATC21S) a Technológia-alapú tesztelés munkacsoport vezetője (2009-2010)

A Mérési stratégiák a természettudományok kutatás-alapú tanulásához (SAILS) című európai kutatási program egyik munkacsomagját irányította (2012-2015)