Előadónkról

csapo_benoDr. Csapó Benő

egyetemi tanár

SZTE BTK


Csapó Benő egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola, az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport és az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetője.


A veszprémi Lovassy László Gimnáziumban érettségizett 1971-ben, majd a József Attila Tudományegyetemen szerzett kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet 1977-ben.


1979-ben egyetemi doktori, 1985-ban kandidátusi fokozatot szerezett, 2002-ben elnyerte az MTA doktora címet.


1976 óta folyamatosan a szegedi egyetemen dolgozik, egyetemi tanári kinevezését 1997-ben kapta meg.

1989-ben a Brémai Egyetemen Humboldt ösztöndíjas kutatóként dolgozott, majd 1994-95-ben Stanfordban a Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences meghívott kutatója volt.


Számos nemzetközi kutatási programban vett részt. 1988-91-ben egy az USA, Tajvan, Japán és Magyarország részvételével végzett, matematikatanulást vizsgáló projekt magyarországi munkáinak irányítója, 1997-99 között a demokratikus gondolkodás fejlesztésével kapcsolatos amerikai program résztvevője volt. 2009-2010-ben „A 21. századi készségek mérése tanítása” című nemzetközi programban a „Technológia-alapú tesztelés” munkacsoport vezetője volt, 2012-2015 között a Mérési stratégiák a természettudományok kutatás-alapú tanulásához című európai kutatási program egyik munkacsomagját irányította.


2000-2004 között tagja volt az OECD PISA keretében a problémamegoldó gondolkodás, majd 2009-13 között a dinamikus problémamegoldás vizsgálatát kidolgozó munkacsoportoknak.


2005-14 között a PISA Irányító tanácsának tagja, 2008-14 között alelnöke volt.


1991 óta a Magyar Pedagógia c. folyóirat főszerkesztője, 2002 óta az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának tagja.


10 nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.


A European Association for Research on Learning and Instruction kétszer (1997-ben és 1999-ben) választotta vezetősége tagjává. A 2007-ben Budapesten megrendezett 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction elnöke volt.


Fő kutatási területei a kognitív fejlődés, az ismeretek közvetítésének és a képességek fejlesztésének integrálása, a tudás szerveződése, a pedagógiai értékelés és a technológia alapú tesztelés.


Szakmai publikációinak száma több, mint 400, a munkáira való független hivatkozások száma meghaladja a 3000-et.


2015-ben Prima Primissima díjjal tüntették ki, 2016-ban Szeged, 2017-ben Szentgál díszpolgárává választották.