Szakmai önéletrajz

MUNKAHELYEK


2012.07.01-jelenleg:

Szegedi Tudományegyetem Kémiai Intézet, intézményvezető


2012.09.01-jelenleg

Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környzetei Kémiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár


2012.07.01-jelenleg

MTA TKI, MTA-SZTE Rekreációkinetikai és Felületkémiai Kutatócsoport vezetője


2005.09.01-2012.08.31.

Szegedi Tudományegyetem, egyetemi docens, 2010-től tanszékvezető (korábban adjunktus 2002-2005 és tanársegéd 1998-2002)


TANULMÁNYOK


1994-1997 József Attila Tudományegyetem, Szeged

Végzettség/képesítés : Kémia PhD


1995-1997 József Attila Tudományegyetem, Szeged

Végzettség/képesítés: Okleveles környezetvédő szakmérnök


1989-1994 József Attila Tudományegyetem, Szeged

Végzettség/képesítés: Okleveles vegyész


TUDOMÁNYOS SZERVEZETI TEVÉKENYSÉG


Magyar Kémikusok Egyesületének tagja

Amerikai Kémiai Társaság (American Chemical Society) tagja

Magyar Zeolit Társaság tafja

Magyar Mikroszkópos Társaság tagja

Magyar Anyagtudományi Egyesület vezetőségi tagja

Tagja a Catalysis Letters és Topics in Catalysis Springer folyóiratok szerkesztőbizottságának


KIEMELKEDŐ HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ELISMERÉSEK


2000-2003. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2003-2004. Magyary Zoltán Ösztöndíj

2004. Polányi Mihály Ifjúsági Díj

2004-2007. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2011 - MTA Doktora cím

2012 - MTA Fizikai-Kémiai Tudományos Bizottsági tag

2012 - MTA-SZTE Kutatócsoportvezető

2012-2015. OTKA Műszaki és Természettudományi Kollégium tag

2013. SZTE Környezettudományi Doktori Iskola vezető

2013 - SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Tudományos Díja

2015. OTDT Mestertanár aranyérem

2015. MTA pungor Ernő díj


FONTOSABB TANULMÁNYUTAK


1997 Laboratoire de RMN, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgium: Szén nanocsövek előállítása és vizsgálata (Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 3+3 hónap)

1998 Laboratoire de RMN, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgium: Preparation and characterization of carbon nanotubes (PAI Reduced Dimensionality Systems Fellowship, postdoc, 1 év)

1999 Laboratoire de RMN, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgium: Szén nanocsövek vizsgálata és alkalmazása (Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 5 hónap)

2001 Lawrence Berkeley National Laboratory, Prof. Gábor A. Somorjai csoportja (postdoc, 1 év), UC Berkeley, California


NYELVTUDÁS


Magyar (anyanyelv), angol (C2 típusú, felsőfokú állami nyelvvizsga)


RELEVÁNS SZAKMAI TAPASZTALAT

Több mint 20 éves szakmai tapasztalat a heterogén katalízis területén. PhD disszertáció témája a freonok heterogén katalitikus megsemmisítési lehetőségeinek vizsgálata zeolit-típusú anyagokon (1994-1997). 1997-től 2000-ig az FP4 NAMITECH Európai Uniós projekt keretében szén nanocsövek heterogén katalitikus előállítási lehetőségeinek vizsgálata (Namur, Belgium), ami később az FP5 NANOCOMP projektben folytatódott már Szegeden (2000-2003), aminek egyik szakmai vezetője volt. Az OTKA K42603, K43685 kutatási projektekben résztvevőként, az OTKA K73676 projektben szakmai vezetőként a heterogén katalízis nanoszerkezeteken problémakör vizsgálata. 2001-től kontrollált méretű és alakú fém nanorészecskékből, ill. rendezett szerkezetű hordozókból kialakított 3D modellrendszerek katalitikus vizsgálata (Berkeley, California). Elektrokatalitikus folyamatok vizsgálata szén nanocsöveket és egyéb szervetlen nanoszerkezeteket tartalmazó nanokompozitk elektródokon. Az MTA-SZTE Reakciókinetikai és Felületkémiai Kutatócsoport vezetőjeként különböző egykristály felületek (pl. TiO2 110 felület) és ezek 1D megfelelőnek (pl. titanát nanocsövek/nanoszálak) összehasonlítása felületkémia és heterogén katalitikus szempontokból.
Több, mint 80 ISI dolgozatnak társzerzője a heterogén katalitikus folyamatok témakörben, melyekre több mint 2000 független idézetet kapott.