Előadónkról

Dr. Kónya Zoltán
egyetemi tanár
SZTE TTIK

Kónya Zoltán Budapesten született 1971-ben. Középiskolai tanulmányait a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban végezte 1985-1989-ig. 1994-ben okleveles vegyész, 1997-ben okleveles környezetvédő szakmérnök diplomát szerzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen. 1997-ben védte meg PhD disszertációját („Halogéntartalmú vegyületek adszorpciója és reakciója zeolitokon”), témavezetője Prof. Kiricsi Imre volt. 2005-ben habilitált, 2011 óta az MTA doktora; dolgozatának címe: „Összetett nanoszerkezetek készítése, jellemzése és néhány felhasználási lehetősége”.

Kónya Zoltán a szegedi József Attila Tudományegyetem Alkalmazott Kémiai Tanszékén kezdett dolgozni 1998-tól egyetemi tanársegédi, 2002-től egyetemi adjunktusi, 2005-től egyetemi docensi, majd 2012-től egyetemi tanári beosztásban. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Kémia Intézetének (Tanszékcsoportjának) vezetője, az Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Számos alkalommal töltött rövidebb-hosszabb időt nemzetközileg elismert külföldi laboratóriumokban. 1997-től 2000-ig Prof. B.Nagy János kezei alatt dolgozott Namurben, Belgiumban, ahol szén nanocsövek szintézise és vizsgálata területen végzett kutatásokat. 2001-től egy évet töltött Berkeley-ben (USA) Prof. Gábor A. Somorjai laboratóriumában, ahol alak- és méretkontrollált fém nanorészecskék szintézise, jellemzése és felhasználása volt a kutatási témája. Rövidebb tanulmányutakat tett még pl. Houstonban (Rice University, Prof. Pulickel M. Ayajan), Cagliariban (University of Cagliari, Prof. Anna Corrias), Bakuban (Baku State University, Prof. Mustafa B. Muradov), Ouluban (University of Oulu, Prof. Krisztián Kordás), és Erlangenben (University of Erlangen-Nürnberg, Prof. Hans-Peter Steinrück).

Kónya Zoltán szűkebb szakterülete a nanoszerkezetű anyagok kémiája és a környezeti kémia. Kutatásainak célja elsősorban az, hogy munkatársaival olyan új tulajdonságú anyagokat állítsanak elő és minősítsenek, melyekkel a nanotechnológia és a környezettechnika területén majd áttörés érhető el a magas szellemi hozzáadott értéket tartalmazó termékek előállításában. Nemzetközileg elismert kutató a nanoszerkezetek, és azon belül is a szén nanocsövek előállítása, jellemzése, módosítása és alkalmazása területén. Eredményeit eddig >300 nemzetközi (SCI) folyóiratban megjelent tudományos közleményben publikálta társszerzőivel. Ezek összesített hatástényezője (impact factor) meghaladja a 800-et, a független hivatkozások száma több, mint 5500, h-indexe 41 (WoS). Az elmúlt években jellemzően egydimenziós és inverz egydimenziós szerkezetek szintézisével, jellemzésével és felhasználásával foglalkozott.

Számos alkalommal tartott konferencia és szemináriumi előadásokat meghívott előadóként külföldi egyetemeken; néhány a teljesség igénye nélkül: 2015: Univ. Oulu, Rice Univ., Dubai; 2014: Univ. Erlangen, NANOSMAT-USA 2014 Houston, Univ. Novi Sad; 2013: Univ. Oulu, Brüsszel; 2011: Baku State Univ.; 2010: Berkeley Univ.; 2009: UPV-EHU; 2008: Univ. Gent; 2006: NanoVed’2006 Slovakia; 2004: San Francisco; 2003: SPIE Las Palmas 2000: NATO-ASI Budapest; 1999: Univ. Nantes, Stuttgart; 1998: Univ. Szöul, Univ. New Delhi. Vendégszerkesztője volt az Appl. Catal. A egy különszámának (Special Issue on Catalytic Dehalogenation, Appl. Catal. A 272(1-2) 2004).

Elismerései: MKE Nívódíj (1994), Bolyai János kutatási ösztöndíj (2000, 2004), Polányi Mihály Ifjúsági Díj (2003), SZTE TTIK Tudományos Díj (2013), Mestertanár Aranyérem (2015), MTA Pungor Ernő Díj (2015).

Rendszeresen oktat minden felsőoktatási képzési szinten, szakdolgozatot/diplomamunkát (több, mint 60 hallgatónak volt eddig témavezetője) és doktori kutatásokat vezet. Irányítása alatt témavezetőként/társtémavezetőként eddig 17 PhD disszertáció született és 6 van megírás alatt; jelenleg 4 doktorandusz hallgatója van. A SZTE-n 2010-ben indult molekuláris bionika BSc szak szakfelelőse. Az SZTE Környezettudományi Doktori Iskolájának vezetője.

Nemzetközi konferenciák aktív szervezője és résztvevője; a szegedi SIWAN (Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience – http://www.siwanconferences.com/) konferencia sorozat főszervezője. Számos kiemelkedő szakfolyóirat (pl. Chem. Mater., J. Phys. Chem. B-C, Langmuir, Appl. Catal. A-B, Nanotechnology, ) rendszeres bírálója. A Catalysis Letters és a Topics in Catalysis folyóiratok szerkesztőbizottságának a tagja. Rendszeres bírálója pályázati forrásoknak, pl. OTKA, ERASMUS, Croatian, Serbian and Romanian Science Foundations, etc.

Tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének, a Magyar Zeolit Társaságnak, az Amerikai Kémiai Társaságnak, a Német Kémikusok Egyesületének, a Magyar Mikroszkópos Társaságnak (vezetőségi tag), a Magyar Anyagtudományi Egyesületnek (vezetőségi tag), az MTA Fizikai-Kémiai Tudományos Bizottságnak és az MTA Kémiai Doktori Bizottságának.