Napóleontól a szabadságharcig

A Nagy Francia Forradalom nem csak politikai és társadalmi, hanem hadügyi szempontból is merőben újat hozott Európa történetében. Megváltozott a háborúk „képe”, új motiváció, új hadvezetési metódusok, új stratégiai és taktikai gyakorlat jelent meg, melyek igazodtak a megváltozott társadalmi feltételekhez. Miközben a haditechnika szinte semmit sem változott, a katonák mégis másként harcoltak. A napóleoni háborúk után megfogalmazott hadművészeti elvek az első világháborúig alig változtak, sőt a clausewitzi tételeket még ma is sok szempontból érvényeseknek gondoljuk. Miként érvényesültek ezen elvek az 1848-49-es magyar szabadságharcban, miként fogalmazhatók meg a honvédsereg hadviselésének sajátosságai, ha voltak ilyenek egyáltalán? E kérdésekről szól az előadás.

Előadónkról
ezredes
Prof. Dr. Csikány Tamás, NKE

Csikány Tamás ezredes, hadtörténész, a MTA doktora. Kutatási területe a XIX. század hadművészete, ezen belül elsősorban az 1848-49-es magyar szabadságharc hadügye, a korszak várháborúi és a székely határőrvidék története. Majd 30 éve oktat hadtörténelmet honvédtisztek és leendő honvédtisztek számára, de éveken át tanított az ELTE BTK-n és a Károli Gáspár Református Egyetemen. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Karának egyetemi tanára, illetve a Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztályának vezetője.