Műtárgymesék – hamisítás és eredetiségvizsgálat kerámiákban és festményeken

A legális műkereskedelem ma közel 50 milliárd USD/év méretű üzlet, ami komoly vonzerőt jelent a tisztességtelen piaci szereplők számára is. A műtárgyhamisítások felderítésében nagy szerepet kapnak a modern anyagtudományi vizsgálómódszerek. Az előadás első részében az „eredetiség” csak látszólag egyértelmű fogalmát járjuk körbe. A második részben konkrét esettanulmányokat tárgyalunk: szóba kerül például a nagy etruszk terrakotta csalás és van Meegeren munkássága is. Végül áttekintjük a műtárgyvizsgálatban használható analitikai technikákat (izotóp alapú és termolumineszcens kormeghatározás, elemi összetétel vizsgálat, Raman spektroszkópia, képalkotó módszerek), és megnézzük, hogyan lehet ezeket olyan feladatokra használni, mint az eredeti és hamis kínai porcelán tárgyak megkülönböztetése, a műalkotásokban használt anyagok (pl. festékek) adott korszakhoz rendelése vagy a festmények jellegzetes repedéseinek vizsgálata.

Előadónkról
Akos_Kukovecz_photo
Dr. Kukovecz Ákos, SZTE TTIK

Dr. Kukovecz Ákos vegyész, az MTA doktora, az SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai tanszékének docense. 1974-ben Szegeden született, a Radnóti Miklós Gimnáziumban majd a JATE-n tanult, posztdoktori kutatásait a Bécsi Egyetemen végezte. Magyary és Bolyai ösztöndíjas volt, majd 2012-2017 között egy kiváló záróminősítésű Lendület kutatócsoportot vezetett. Kari tudományos díjat, ifjúsági Polányi Mihály és Pungor Ernő díjat kapott. Kutatási területe a nanopórusos anyagok előállítása, jellemzése és nedvesítési tulajdonságainak vizsgálata. Több, mint 250 tudományos közlemény társszerzője, melyekre eddig több, mint 4100 független hivatkozást kapott. H indexe 34.