Plazmonikusan erősített fény-anyag kölcsönhatás

A fém-dielektrikum határfelületeken gerjeszthető plazmonokat nagy téresősség-növekedés kíséri, amely lehetővé teszi optikai folyamatok erősítését.A plazmonikus erősítés spektrális és közeltérbeli eloszlása a szerkezettel kontrollálható. Komplex (fényhullámhosszal összemérhető és nanométeres tarománybeli) plazmonikus mintázatokat optimalizálunk, amelyekkel növelhető az infravörös egyfoton detektorok abszorpciójának, egyfoton források emissziójának és biomolekulák érzékelésének hatásfoka.