Válogatott publikációk

A településrendezés szabályozási kérdései, 2011. BCE Tájépítészeti Kar, egyetemi jegyzet (365 p.)

A beruházások városrendezési kérdései különös tekintettel a nagyberuházásokra, 2012. In: Szigeti Szabolcs, Frivaldszky János (szerk.): A jó kormányzásról. Elmélet és kihívások, JTMR FFA – Jezsuita Európa Iroda - OCIPE – L’Harmattan Kiadó

Élhető települési táj – alapvetés, 2012. In: Körmendy Imre (szerk.): Élhető települési táj – településépítészeti tanulmányok, 4D könyvek, BCE Tájépítészeti Kar, TÁMOP kutatás

Kanczlerné Veréb Mária, Körmendy Imre: A települések tagoltsága, mint jellegzetesség és lehetőség, 2012. In: jámbor Imre, Szilágyi Kinga (szerk.): Élhető települési táj – tájépítészeti tanulmányok, 4D különszám, BCE Tájépítészeti Kar

Kanczlerné Veréb Mária, Körmendy Imre: a települési önkormányzatok száma és a települések tagoltsága, 2010. Falu Város Régió 2010/2-3. szám

Az épített környezet és az építésügy, Településrendezés 3.1-3.3 fejezet (összesen 102 lap) és a 3.3.5.1. rész, a Balaton kiemelt üdülőkörzetre vonatkozó új terület- és településrendezési előírások. (13 lap), In.: Kovács Imre (szerk.): a hatályos építési előírások gyakorlati lexikonja, Verlag Dashöfer Szakkiadó, Budapest, 1999.

A településrendezés Magyarországon, 2000. In: Péteri gábor, Horváth M. Tamás: Helyi önnállóság és önkormányzati feladatok, tanulmányok. Közigazgatás Fejlesztési Füzetek 1., Miniszterelnöki Hivatal, Budapest

A fejlesztés és a rendezés integrációja kistérségekben, Építésügyi Szemle 2008/1. sz, ÉTK, Budapest

Dr. Borbély Sarolt, Körmendy Imre: a közhasználat céljára átadott területek, 2008. Építésügyi Szemle 2008/5-6. sz., Önkormányzati Tájékoztató 2008. szept.

A fenntartható fejlődés érdekében (településrendezési szempontok), 2005. Önkorkép 2005/5. sz.

Az OTÉK 2008. évi módosításának településrendezési vonatkozásai, Önkormányzati Tájékoztató 2009. márc., 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 2009. 13. sz.

Az építési törvény aktuális módosításának településrendezési újdonságai, 4D 2007. 5. szám. Építészet Isten dicsőségére (Gaudi), Új Város 2005/11. sz.

Üzenet a múltból (a Szabadtéri Néprajzi Múzeum új tájegységének megnyitása), Új Város, 2006/7-8. sz.

Az elérhetetlenért folyó küzdelem gyümölcse (emlékezés Borsos Miklósra), Új Város 2006/11. sz.