Előadónkról

viskolcz_portreDr. Viskolcz Béla
főiskolai tanár
SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet
Kémia és Kémiai Informatika Tanszék

Viskolcz Béla 1991-ben szerzett vegyész oklevelet a JATE Természettudományi Karának vegyész szakán. Érdeklődése már diákkorában a kémiai problémák számítógépes megoldása felé fordult. Németországban a Martin Luther Egyetemen elméleti fizikai kémia területen doktorált, majd 1998-ban kandidátusi fokozatot szerzett. Végzés után hamarosan alkalma nyílt, hogy – magyar állami- illetve a Deutsche Forschungsgemeinschaft és a Humboldt Alapítvány támogatásának köszönhetően – Németország legrangosabb kvantumkémiai műhelyeinek vendégkutatójaként mélyítse el szakmai ismereteit. Kutatási tevékenysége elismeréseként a Bolyai Kutatási Ösztöndíjat kétszer is elnyerte. Az egyetemünkön és külföldön szerzett tapasztalatok és inspirációk nyomán kutatásai eredményeiből nagyszámú publikáció jelent meg szakterületének legrangosabb nemzetközi folyóirataiban. Publikációinak száma 68, melyek összesített hatástényezője ~140. Közleményeinek elismerő fogadtatását jelzi, hogy 2005-ben bekerült a világ 30 legtöbbet idézett fizikai kémiai folyóiratokban publikáló tudósa közé. A vendégprofesszorként Szegeden – több éve tanszékünkön – alkotó Csizmadia Imrével, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjával prosperáló kvantumkémiai műhelyt hoztak létre a Kémia és Kémiai Informatika Tanszéken. A Kémia Doktori Iskola Elméleti Kémiai Alprogram egyik alapítója, az elmúlt években két doktorandusza végzett az irányításával, jelenleg is több doktorandusz témavezetője. Jelenlegi kutatási érdeklődése szabadgyökök reakcióinak elméleti értelmezése, valamint biomolekulák szerkezeti és reaktivitási sajátosságainak elméleti vizsgálatára irányul, mely témák művelése során számos nemzetközi együttműködés és pályázat résztvevője.

Kutatási és oktatási tevékenysége mellett jelentős Viskolcz Béla közéleti-szervező aktivitása is. Alapító tagja és kurátora a „Meleg István Alapítvány a Kémia Oktatásáért” szervezetnek, aminek keretében éveken át egyik szegedi szervezője az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Versenynek. Az I. Szent-Györgyi Szimpózium koordinátora, több nemzetközi szeminárium és workshop szervezője volt. Különösen fontos a tehetséggondozás érdekében évenkénti Nemzetközi Számítógépes Kémiai Nyári Egyetem szervez.