Válogatott publikációk


Csapó, B., Ainley, J., Bennett, R., Latour, T. és Law, N. (2012): Technological issues of computer-based assessment of 21st century skills. In: McGaw, B. és Griffin, P. (szerk): Assessment and teaching of 21st century skills. Springer, New York. 143-230.


Csapó, B. (2012): Developing a framework for diagnostic assessment of early science. In: Bernholt, S., Neumann, K. és Nentwig, P. (szerk.): Making it tangible – Learning outcomes in science education. Waxmann, Münster. 55-78.


Csapó, B., Lőrincz, A. és Molnár Gy. (2012): Innovative assessment technologies in educational games designed for young students. In: Ifenthaler, D., Eseryel, D. és Ge, X. (szerk.): Assessment in game-based learning. Foundations, innovations, and perspectives. Springer, New York. 235-254.


Nikolov, M. és Csapó, B. (2010): The relationship between reading skills in early English as a foreign language and Hungarian as a first language. International Journal of Bilingualism, 14. 3. sz. 315-329.


Csapó, B. (2010): Goals of learning and the organization of knowledge. In: Klieme, E., Leutner, D., Kenk, M. (szerk.): Kompetenzmodellierung. Zwischenbilanz des DFG-Schwerpunktprogramms und Perspektiven des Forschungsansatzes. 56. Beiheft der Zeitschrift für Pädagogik, Weinheim u.a.: Beltz. 12-27.


Csapó, B. és Nikolov, M. (2009): The cognitive contribution to the development of proficiency in a foreign language. Learning and Individual Differences, 19. 2. sz. 209-218.


Csapó Benő (2007): Hosszmetszeti felmérések iskolai kontextusban - az első átfogó magyar iskolai longitudinális kutatási program elméleti és módszertani keretei. Magyar Pedagógia, 107. 4. sz. 321-355.


Adey, Ph., Csapó, B., Demetriou, A., Hautamaki, J. és Shayer, M. (2007): Can we be intelligent about intelligence? Why education needs the concept of plastic general ability. Educational Research Review, 2. sz. 75-97.


Csapó, B. (2007): Research into learning to learn through the assessment of quality and organization of learning outcomes. The Curriculum Journal, Vol. 18. No. 2, 195-210.


Flanagan, C. F., Campbell, B., Botcheva, L., Bowes, J., Csapo, B., Macek, P. és Sheblanova, E. (2003): Social class and adolescents' beliefs about justice in different social orders. Journal of Social Issues. Vol. 59. No. 4. 711-732.


Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest.


Csapó Benő (2002): Az iskolai szelekció hatásának elemzése a képességek fejlődésének számítógépes szimulációja segítségével. Magyar Pszichológiai Szemle, LVII. 1. sz. 211-227.


Csapó Benő (2001): Cognitive Aspects of Democratic Thinking. In: Roger Soder, John I. Goodlad és Timothy J. McMannon (szerk.): Developing Democratic Character in the Young. Jossey-Bass Publishers, San Francisco. 126-151.


Csapó, B. (1997): Development of inductive reasoning: Cross-sectional measurements in an educational context. International Journal of Behavioral Development. Vol. 20. 4. sz. 609-626.


Csapó Benő (1992): Kognitív pedagógia. Akadémiai Kiadó, Budapest.