Előadónkról

Csapó BenőProf. Dr. Csapó Benő
intézetvezető egyetemi tanár
SZTE BTK

Csapó Benő egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetemen. A Neveléstudományi Intézet, a Neveléstudományi Doktori Iskola, az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport és az általa alapított Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetője.

A József Attila Tudományegyetemen szerzett kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet 1977-ben. Még egyetemistaként bekacsolódott a pedagógiai kutatómunkába, 1976-ban, ötödévesként, tudományos asszisztensi állást kapott a Pedagógiai Tanszék mellett működő kutatócsoportban. 1996-ban habilitált, 2002-ben elnyerte az MTA doktora címet.

A Brémai Egyetemen egy évig Humboldt ösztöndíjas kutatóként dolgozott 1989-ben, 1994-95-ben pedig Stanfordban, a Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences meghívott kutatója volt.

Számos nemzetközi kutatási programban vett részt. 2000-2004 között tagja volt az OECD PISA keretében a problémamegoldó gondolkodás, majd 2009-13 között a dinamikus problémamegoldás vizsgálatát kidolgozó munkacsoportoknak. 2009-10-ben a Cisco, Intel, és Microsoft által elindított Assessment and Teaching of 21st Century Skills programban a Working Group on Technological Issues vezetője. 2005 óta a PISA Governing Board tagja, 2008 óta alelnöke.

Magyar Pedagógia c. folyóirat főszerkesztője 1991 óta, jelenleg hét nemzetközi folyóirat tudományos szerkesztő bizottságának tagja. Az első konferencia elnökeként vezető szerepet vállalt a 2001 óta évente megrendezett Országos Neveléstudományi Konferencia elindításában. A European Association for Research on Learning and Instruction kétszer (1997-ben és 1999-ben) választotta vezetősége tagjává. A 2007-ben Budapesten megrendezett 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction elnöke volt.

Fő kutatási területei a kognitív fejlődés, a tudás szerveződése, a pedagógiai értékelés és a technológia alapú tesztelés. Jelenleg három nagyobb kutatási programot irányít: 2003-ban indította el a Szegedi Iskolai Longitudinális Programot, a Diagnosztikus mérések fejlesztése TÁMOP program szakmai vezetője, és a Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science EU FP7 program egyik munkacsomagjának irányítója.

Szakmai publikációinak száma több mint 300, a munkáira való független hivatkozások száma meghaladja az 1700-at.