Előadónkról

FenykepDr. B. Garda Dezső
egyetemi docens
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

B. Garda Dezső történészi munkásságát az eddig megjelent 20 önálló könyve, 119 könyvekben, évkönyvekben és szakfolyóiratokban megjelent nagyobb tanulmánya, több mint 300 írása jelképezi. Ezek a munkák levéltári alapkutatásokon alapszanak. Az általa feltárt ismeretanyag sok esetben új tartalommal és megközelítéssel töltötte fel a székelység, az erdélyi örmények és általában a romániai magyarság történetét.

Történészi életútja összefonódott a politikával. 1996 és 2008 között parlamenti képviselőként is tevékenykedett. Mint parlamenti képviselőnek, fontos szerepe volt az első két székelyföldi főiskola létrehozásában, és főleg abban, hogy ezen állami felsőoktatási intézményekben az oktatás magyar és ne román nyelven folyjon.

Talán kevés történésznek adatott meg, hogy szakmai munkáját a gyakorlatban is gyümölcsöztesse. Közéjük tartozik B. Garda Dezső, aki nemcsak hogy megírta két kötetben a székely közbirtokosságok történetét, de parlamenti munkája során sikerült ezek visszaszolgáltatását törvénybe is iktatnia. Mivel Romániában a törvényeket nem alkalmazzák, a törvény életbeléptetése után több mint két évet kellett küzdenie a székelyföldi közbirtokossági erdők és legelők visszaszolgáltatásáért és a magánerdészetek létrehozásáért.

Történészi és politikusi munkásságának összefonódása a székely önrendelkezés kérdéskörében is érzékelhető. Mint történész a rendiség kori székelység autonóm intézményeiről, az ún. Székely szabadság rendszeréről írt számos tanulmányt. Mint politikus felvállalta a Székelyföld autonómia statútumának a román törvényhozásban való kezdeményezését és fenntartását. Szabadegyetemi előadása e kettőség jegyében van elképzelve.