Előadónkról

Osy_DSC02950_editedDr. Osvay Károly
egyetemi docens
SZTE TTIK

Dr. Osvay Károly Miskolcon született 1964-ben. Középiskolát Miskolcon, egyetemi tanulmányait Szegeden a JATE-n végezte, ahol 1990-ben szerzett fizikus diplomát. 1995-ben megszerezte a fizikai tudomány kandidátusa tudományos fokozatot, 2011-ben habilitált. 1996-tól egyetemi docens. 1998-tól a TeWaTi, a máig az egyetlen hazai terawatt csúcsteljesítményű lézerrendszert megvalósító kutatócsoport alapítója és vezetője. 1997-2001 és 2003-2011 között tanszékvezető helyettes, míg 2011-2013 között Szegedi Tudományegyetem Optika és Kvantumelektronika tanszékének megbízott tanszékvezetője volt.

2008-2011 között az ELI Előkészítési Fázis nemzetközi konzorcium projektmenedzsere. 2010-2012 között az ELI-Hu Nkft. tudományos projektmenedzsere, 2012-től a tudományos munkacsoport vezetője.

2005 és 2009 között vendégkutatóként összesen 37 hónapot töltött a berlini Max Born Intézetben, 2002-2003 között 1 évet a svédországi Lund Egyetemen, míg 1992-1998 között 36 hónapot a Rutherford Appleton Laboratóriumban. Kutató munkájának főbb területei: ultrarövid lézerimpulzusok előállítása, erősítése és mérése; ultarövid impulzusok nemlineáris optikája,ultragyors spektroszkópia; lézer-anyag kölcsönhatások (megmunkálás, roncsolási küszöb)

Munkáját még diákként 1991-ben Pro Scientia aranyéremmel ismerte el az OTDT. Később 1997-ben a MTA fizikai osztálya „Fizika díjjal”, 1999-ben mestertanár kitüntetéssel, majd 2002-ben „Arany kréta” díjjal tüntették ki.

Tudományos közleményeinek száma közel négyszáz, melyekre közel nyolcszáz független hivatkozást kapott. Szabadalmainak száma 10.

A Szegedi Tudományegyetemen jónéhány tárgyból tartott alap- illetve magasabb évfolyamoknak kötelezően, illetve szabadon választható kollégiumokat. Jelenleg “Zenei akusztika” alap kollégiumot, illetve “Femtoszekundumos és nemlineáris optika” PhD kurzust tart.

Több tucat TDK és diplomamunka vezetés mellett eddig négy sikeres doktori disszertáció témavezetője volt.