Válogatott publikációk

I. A) Monográfia, szakkönyv 

Intézkedések a büntetőjog szankciórendszerében. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1986. 316 p.

Ausztria, az NSZK, Svájc, Hollandia és Spanyolország büntetésvégrehajtási rendszerének áttekintése. Büntetésvégrehajtási Szakkönyvtár 1990/I. Budapest, 1990. 285 p.

Börtönügy Magyarországon. Társszerző: Lőrincz József. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság. Budapest, 1997. 261 p.

Tanulmányok a Btk. Általános Részének kodifikációjához. HVG-Orac, Budapest, 2005. 382 p.

 

 

I. B) Egyetemi tankönyv

A magyar büntetőjog különös része (szerkesztő és társszerző). HVG-Orac, Budapest, 2009. (társszerzők: Juhász Zsuzsanna, Karsai Krisztina, Maráz Vilmosné, Szomora Zsolt, Vida Mihály) Előszó: 13-15. p., szerző: 128-130., 187-224., 225-284. p., társszerző: 51-98. p. (667 p.)

A magyar büntetőjog általános része. Második, átdolgozott kiadás. HVG-ORAC, Budapest, 2010. 477 p.

 

 

II. Könyvfejezet, tanulmányok gyűjteményes munkákban:

Arten und Reform punitiver und nicht-punitiver Sanktionen in Ungarn. In.: Eser, A-Kaiser, G. - Weigend, E. (Hrsg.): Von totalitärem zu rechtsstaatlichem Strafrecht, Eigenverlag Max-Planck-Institut, Freiburg, 1993. 313-339. p. (690 p.)

Die Abschaffung traditioneller und die Einführung neuer Sanktionen in Ungarn. In.: Eser, A. – Arnold, J. – Trappe, J. (Hrsg.): Strafrechtsentwicklung in Osteuropa. Duncker & Humblot, Berlin, 2005. 250-272. p. (436 p.)

The development of the hungarian criminal law over the past twenty years (társszerző: Zsolt Szomora) In: The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985-2005 (ed.: András Jakab, Péter Takács, Allan F. Tatham) Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, 2007. 191-206. p. (673 p.)

Ungarn (Landesbericht) in: Dünkel, F. – Lappi-Seppälä, T. – Morgenstern, Ch. – van Zyl Smit, D. (Hrsg.): Kriminalität, Kriminalpolitik, strafrchtliche Sanktionspraxis und Gefangenenraten im europäischen Vergleich Band 2. Forum Verlag. Mönchengladbach 2010. 839-874 p. (1126 p.)

 

III. Tanulmány, cikk szakfolyóiratokban:

A nullum crimen/nulla poena sine lege alapelvről. Magyar Jog 1995/5. 257-270. p.

A büntetőjogi szakciórendszer reformja. Büntetések és intézkedések az új Büntető Törvénykönyvben. Büntetőjogi Kodifikáció. HVG-ORAC, 2001/2. 3-13. p.

A büntetés végrehajtásának – részbeni – felfüggesztéséről. Büntetőjogi Kodifikáció, 2003/3. 25-32. p.

A vegyes bűnösségű bűncselekmények egyes dogmatikai problémáiról. Büntetőjogi Kodifikáció. HVG-ORAC, 2005/2. 24-34. p.

A jogtalanság (jogellenesség) és a bűnösség elválasztásáról. Jogtudományi Közlöny. 2008/6. 292-299. p.