Szakmai önéletrajz

 

Születési adatok: Kiskunfélegyháza, 1948.január 18.

Érettségi: 1966. Kiskunfélegyháza, Petőfi Gimnázium

Egyetemi képzés: 1967-1972, JATE ÁJTK

Diploma: 1972. JATE ÁJTK

Nyelvismeret: orosz (kanditátusi)

német (középfok)

Munkahely: 1972. óta az ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéke

Beosztás:

1972-74. tudományos ösztöndíjas gyakornok

1974-79. tanársegéd

1979-84. adjunktus

1984-95. docens

1995. egyetemi tanár

Kinevezés: tanszékvezető - 1992. óta

Kari / egyetemi megbízatás:

1989-1990 dékánhelyettes

1990-1992 dékán

1990-1999 Egyetemi Tanács tagja

1990- Kari Tanács tagja, Tudományos Bizottság tagja

Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke

1998/99 Kari Doktori Tanács elnöke

Tudományos fokozat:

állam- és jogtudomány kandidátusa 1984.

habilitáció 1995.

Tudományos tevékenység:

Publikációk száma: kb. 240

(Tan)(könyvek), jegyzetek száma: 16

Hivatkozások száma: kb. 400

Elnyert és sikeresen befejezett kutatási pályázatok:

OTKA I. A rövid tartamú szabadságvesztés és szurrogátumai. (Témavezető; OTKA nyilvántartási szám: 899).

II. Az életfogytig tartó szabadságvesztés nemzetközi összehasonlításban és a hazai problémák nézőpontjából. (Témavezető; OTKA nyilvántartási szám: I/3 1621; kutatási időszak: 1991-1994).

III. A jogállami büntetőjogi alapelvek. (Témavezető; OTKA nyilvántartási szám: T 019912; kutatási időszak: 1996-1998).

IV. Az európai büntetőjogi integráció új kihívásai és a magyar büntető jogalkotás. OKTK B.1937/XII/02. sz. kutatás. (Témavezető)

Hosszabb illetve jelentősebb külföldi tanulmányút:

1981/82. Freiburg, Max-Planck Intézet, Max-Planck-Gesellschaft ösztöndíja

1988/89. Freiburg, Max-Planck Intézet, Humboldt-ösztöndíj

1993/94. Freiburg, Max-Planck Intézet, Humboldt-ösztöndíj

1997. aug. Freiburg, Max-Planck Intézet (Az intézet magyar projektjének lektorálása)

2000. okt. Bamberg, Freiburg, Gießen, Humboldt-Társaság rövid kutatási ösztöndíja

2001. aug. Basel, Straniak Stiftung rövid kutatási ösztöndíja

2004. szept.-dec.: Gießen, Lehrstuhl für Strafrecht (a Humboldt-Társaság kutatási ösztöndíja)

Tudományos, szakmai megbízatás:

MTA Magyar Kriminológiai Társaság Igazgatósági tag (1999-ig), azóta a Társaság tagja

Börtönügyi Társaság alelnöke 2001. december 14-ig, ezt követően elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke

Börtönügyi Szemle Szerkesztő Bizottságának tagja

OTKA Társadalomtudományi Kollégiuma Állam- és Jogtudományi Zsűrijének tagja (2003-ig)

MTA Jogtudományi Bizottságának tagja (2005-ig)

Az Országos Kriminológiai Intézet Tudományos Tanácsának tagja

A Büntető Törvénykönyv átfogó felülvizsgálatára létrehozott Kodifikációs Bizottság társelnöke (2001. március 14-től 2005. májusig), tagja: 2007 júniusától 2009-ig

Büntetőjogi Kodifikáció c. szakfolyóirat főszerkesztője (2001-től 2009-ig)

Jogi szakvizsgáztatásban való részvétel

PhD értekezések témavezetője

Rendszeres opponensi, titkári, bizottsági tagi közreműködés tudományos minősítési eljárásban, ill. vezető oktatói kinevezésekben

Főbb kutatási témák:

A büntetőjogi alapelvek. A büntetőjogi szankciórendszer. A büntetés-végrehajtás elméleti és gyakorlati kérdései.

Nemzetközi konferenciák: az elmúlt évtized során kb. 20

Elismerés:

Miniszteri dicséret (1977)

Kiváló munkáért (1986)

JATE Kiváló oktatója (1987)

Iskolateremtő Mestertanár (1997)

Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998)

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (2001)

„Tudással Magyarországért” jubileumi emlékplakett (OTDT) (2002)

Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje (2004)

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar: „Az Év Oktatója 2008” díj (2008)

 

 

Szeged, 2011. április 18.

Prof. Dr. Nagy Ferenc

tanszékvezető, egyetemi tanár