Előadónkról

LukovicsDr. Lukovics Miklós
egyetemi docens
SZTE GTK
SZTE stratégiai és fejlesztési igazgató

Lukovics Miklós 1978. június 23-án született Békéscsabán. Középiskolai tanulmányait a békéscsabai Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskolában végezte, ahol 1998-ban az „Év tanulója” díjjal tüntették ki. Ugyanebben az évben az Országos Középiskolai Szakmai Tanulmányi Versenyen II. helyezést ért el külkereskedelmi német nyelvből.

1998 és 2003 között a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának közgazdász-gazdálkodási szakos hallgatója. Négy szemeszteren keresztül a Kar Statisztikai és Demográfiai Tanszékén, majd két féléven át a Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszéken töltött be demonstrátori feladatkört. 2002-ben és 2003-ban az Oktatási Miniszter Köztársasági Ösztöndíjat, 2000-ben, 2001-ben és 2002-ben Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere városi ösztöndíjat adományozott neki. 2003-ban a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán közgazdász-gazdálkodási szakon, vállalkozásfejlesztés szakirányon szerzett diplomát kiváló minősítéssel, ahol 2003-ban a „Discipuli pro Universitate – az év hallgatója” díjjal tüntették ki. 2003. áprilisában I. díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában, Regionális gazdaságtan tagozaton Regionális gazdaságfejlesztés: eltérő fejlettségű megyék versenyképességének összehasonlító elemzése című dolgozatával.

2003. szeptember 1-jétől a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának főállású oktatója. 2006. szeptember 1-jétől a Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoportjában fejti ki tevékenységét. 2003 és 2006 között az SZTE GTK Közgazdaság-tudományi Doktori Iskolájának Doktorandusz hallgatója, ahol mind az abszolutoriumot, mind pedig a doktori szigorlatot summa cum laude minősítéssel abszolválta. Doktori értekezését 2007-ben védte meg „A lokális térségek versenyképességének elemzése” címmel.

2003-tól a szegedi egyetemen főleg a regionális tudományhoz kapcsolódó tárgyak oktatásában vesz részt, így regionális gazdaságtant, regionális politikát és területfejlesztést, területi stratégiát és területi tervezést, pályázatkészítést is oktat. Aktívan bekapcsolódott az egyetemi és kari közéletbe, a GTK Gazdasági Bizottságának tagja és az OTDT Bizottság alelnöke. Kiemelt figyelmet fordít a fiatalok tudományos munkájának segítésére, témavezetésével számos kiváló tanulmány született, két hallgatója 2009-ben az OTDK-n I. díjat nyert el, egyikük a Pro Scientia aranyérmet is megkapta.

Lukovics Miklós kutatásaiban a regionális tudomány néhány kiemelt kérdésére koncentrál, így a területi egységek versenyképességének vizsgálatára, a regionális elemzések módszertani kérdéseire, az alulról szerveződő regionális gazdaságfejlesztésre, az egyetemek gazdaságfejlesztési szerepkörére, valamint gazdasági infrastruktúrák helyi gazdaságra gyakorolt hatásainak vizsgálatára. Értekezésében, amelynek átdolgozott változata könyvként is megjelent, a térségek versenyképességének mérésére a piramis modellt alkalmazva megadott egy olyan módszertani eljárást, amit azóta többen átvettek. Pályafutása alatt közel 70 tudományos közleménye jelent meg, közülük 32 angol nyelven, munkáira eddig 159 független hivatkozás történt.

2010-ben elnyerte a Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT) Kiváló Ifjú Regionalista Díját. 2010-11-ben A Budapest Airport gazdasági hatásvizsgálata című kutatás szakmai munkáját vezette, mely kutatás eredményeiről közel 100 sajtómegjelenés számolt be.

Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Stratégiai és Fejlesztési Igazgatója, valamint az SZTE Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetében a Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport docense.