Előadónkról

Bártfai GyörgyDr. Bártfai György
egyetemi tanár
SZTE ÁOK

Prof. Dr. Bártfai György 1944 decemberében született Budapesten. Orosházán a Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett. A Szegedi Orvostudományi Egyetemet 1969-ben ‘summa cum laude’ eredménnyel végezte el és gyakornokként a Női Klinikán kezdett dolgozni. 1974-ben sikeres nőgyógyászati szakvizsgát tett. 1976-ban WHO-s ösztöndíj program keretében 15 hónapot Svédországban, a Stockholmi Karolinska sjukhuset-ben töltött a Diczfalusy Professzor által vezetett Laboratóriumban, melyre a mai napig büszke. Az endokrínológia mellett Bártfai professzort a perinatológia is érdekelte; 1984-ben kandidátusi (Ph.D) fokozatot szerzett kardiotokográfia témakörében. Másik jelentős mérföldkő volt szakmai munkájában, amikor 1986-ban lehetősége nyílt egy 15 hónapos ösztöndíj keretében New Yorkban, Amerikában folytatni tanulmányokat (AECOM). Az ösztöndíj program alatt együtt dolgozott korábbi osztálytársával és egyben jó barátjával, Professzor Steven G. Kaáli-val, ahol gyakorlatot szerzett a diagnosztikus és operatív laparoszkópia területén és megismerkedett az „artificial reproductive techniques” (ART) alapjaival is. Docensi kinevezését 1990-ben nyerte el, 1995-ben Dr. med. habil címet szerzett és 1999-től a Magyar Tudományos Akadémia Doktora. Doktori tézisének címe: „Paradigmaváltás a cardiotocographiában”. Egyetemi tanárnak 2000-ben nevezték ki. Jelenleg is aktív kutató munkát végez és szívesen vállal részt a külföldi és magyar orvostanhallgatók képzésében. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetek tagja, és vezetőségi tagja: a Magyar Nőorvos Társaságnak, a European Society of Contraception-nek és 2012-től az ESC Internal Scientific Committee-jének az elnöke. Elnöke volt a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaságnak, elnöke az ESC magyar tagozatának és elnöke az MTA SZAB Reprodukciós Egészség Munkabizottságnak. Munkája elismeréséül 2007-ben a Novi Sadi Egyetemen „visiting professzor” címet kapott, 2008-ban a Szerb Nőorvos Társaság és ugyanebben az évben a Román Nőorvos Társaság tiszteletbeli tagjává választották. A Magyar Nőorvos Társaság Dél magyarországi szekciója 1999-ben Szontágh emlékéremmel tüntette ki, 2010-ben Semmelweis emlékérmet kapott, 2011-ben az MCSNTT Tauffer díját kapta meg. Bártfai Professzor jelenleg a Diczfalusy Alapítványnak, a Kaáli Alapítványnak és a Dél-Alföldi Reprodukciós Egészség 2000 Alapítványnak az elnöke. Számos World Health Organisation (WHO) programban vezető kutatóként vett és jelenleg is vesz részt. Ezen kívül a nemzetközi European Male Ageing Study EMAS programban a szegedi munkacsoport vezetője és a jelenleg is folyó ’the DEVelopment of Innovative TEchnologies for prevention and treatment of female GENital infections’ (DEVTEGEN) és két TÁMOP kutatásban is a klinikai team vezetője. Több mint 30 külföldi és magyar diák TDK és szakdolgozat témavezetője volt, jelenleg is 4 szakdolgozat írója van. A posztgraduális képzésben is részt vesz: vezetésével 6 munkatársa sikeresen védte meg Ph.D. disszertációját, jelenleg 3 további Ph.D. hallgató felkészítését végzi. Több hazai és nemzetközi szakmai folyóirat szerkesztőségi tagja. A sciento-metriai mutatója jelentős: 171 tudományos publikációt és 210 nemzetközi és hazai előadást tudhat magáénak. Összesített impakt faktora 374.723, Hirsch indexe 22. Pályafutása során számos sikeres hazai és nemzetközi konferenciát szervezett, melyek közül a legjelentősebbek: a Diczfalusy Award Symposiumok, az évenkénti nemzetközi GCP Course-ok, az MCSNTT éves kongresszusai de nevéhez fűződik a WHO 2002-es budapesti OBSQUID Meeting-je és az ESC 2003-as budapesti Szemináriumának megszervezése is. Az utóbbi 10 évben a régió szülészei és nőgyógyászai számára negyedévenként megszervezi az úgynevezett “Consilium Trimestre”-t, amelyből immár az 50. előkészülete folyik. Nős, felesége is orvos; két gyermekük van, az egyikük szintén orvos.