Szakmai önéletrajz - Gausz János

Név : Gausz János

Születési adatok : Újvidék, 1943.október 7

Anyja neve: Horváth Mária

Munkahely: SZTE Genetika tanszék Középfasor 32

Egyetemi és tudományos fokozatok:

1962-67: Szegedi József Attila Tudományegyetem, biológia-kémia szakos középiskolai tanári diploma

1967: egyetemi doktorátus (JATE Szeged, zoológia)

1982: biológiai tudományok kandidátusa (MTA Budapest, genetika)

1995: biológiai tudományok doktora (MTA Budapest, genetika)

 

Tudományos továbbképzés és előmenetel:

1967-69: ösztöndíjas gyakornok (JATE Biofizikai tanszék)

1969-70: tudományos segédmunkatárs (JATE Állattani tanszék)

1970-74: tudományos munkatárs (MTA SZBK Genetikai Intézet)

1974-75: posztdoktori ösztöndíj, Biozentrum Basel, Sejtbiológiai Intézet, Svájc, Prof. Walter Gehring laboratóriumában

1975-82: tudományos munkatárs, MTA SZBK, Genetikai Intézet

1982-83: szenior kutató (maitre assistant) Genfi Egyetem, Állatbiológiai Intézet, Prof. Pierre Spierer laboratóriumában

1984-93: tudományos főmunkatárs, csoportvezető MTA SZBK Genetikai Intézet

1989-2013 SZTE Genetika tanszék félállású adjunktus

1993-94: vendégprofesszor, Princeton University (U.S.A.) Molekuláris Biológiai Intézet Prof.Paul Schedl laboratóriumában

1995-2010 MTA SZBK Genetikai Intézet tudományos tanácsadó

 

Kitüntetések:

1991: címzetes egyetemi docens, JATE Genetikai tanszék

1993: Akadémiai Díj

1998-01: Széchenyi Professzori ösztöndíj

1999: Straub-díj

2002: Szentágothai kuratóriumidíj

 

Egyesületi-társasági tagság:

Magyar Biológiai Társaság

Magyar Genetikusok Egyesülete (elnökségi tag)

MTA Genetikai szakbizottság (titkár majd elnök)