Tudományos Önéletrajz

DR. VISY CSABA

egyetemi tanár

A Természettudományi Kar Fizikai Kémiai Tanszék oktatója (1974-)

Tanulmányok: 1969-74. JATE TTK vegyész szak

Oklevelek: 1974. okleveles vegyész

Tudományos fokozat: 1976. egyetemi doktor

1987. a kémiai tudomány kandidátusa

1994. a kémiai tudomány doktora

1995. habilitáció

Beosztások: 1989. egyetemi docens

1995. egyetemi tanár

Tisztségek: JATE TTK Tanulmányi Bizottság elnöke 1989-1991.

JATE TTK oktatási dékánhelyettese 1991-1993 és 1993-1996

JATE TTK Kémiai Tanszékcsoport vezetője 1998 – 2000.

SZTE oktatási rektorhelyettese 2000-2003.

tanszékvezető 2000-2008.

Tanulmányút:

1988. Turkui Egyetem, 5 hónap

1989-2004. Turkui Egyetem, összesen 2 év

 

Oktatás:

Fizikai Kémia, Általános kémia, Elektrokémia, Szerves vezető polimerek, Környezeti elektrokémia, Angol nyelvű kémiai szakszövegek fordítása, Elektrokémiai eljárások és alkalmazásaik, Kémia tanári záróvizsga elnöke

PhD hallgatók témavezetője: 7

 

Kutatási terület:

Szerves elektrokémiai folyamatok, az elektrokémiai klórfejlődés, elektrokémiai halogénezés, nemvizes közegű szerves elektrokémiai folyamatok, szerves vezető polimerek, in situ kombinált elektrokémiai technikák, vezető polimerek alkalmazása elektrokémiai és bioelektrokémiai szenzorokban, vezetőpolimer-elektródok biotechnológiai alkalmazásai, elektromosan vezető polimereken alapuló összetett anyagok, foto-elektrokatalitikus, mágneses, bio-elektrokatalitikus és termoelektromos tulajdonságú nanokompozitok

 

Szakmai közéleti tevékenység:

Magyar Kémikusok Egyesülete: tag 1974-

MTA Elektrokémiai Munkabizottság: tag 1988-

OAB Pedagógusképző Intézményi Szakbizottság tagja 1996-1998.

International Society of Electrochemistry tagja 1994-, magyarországi titkára 1999-2004.

International Society of Electrochemistry Council tagja 1999-2001 és 2001-2004.

Országos Kredittanács tagja 1999-2005

OTKA Kémia I. zsűri tagja 2002-2004.

Nemzeti Bologna Bizottság tagja 2003-2006.

American Electrochemical Society tagja 2004-

Electrochemical Society of Japan tagja 2005-

Fellow of the Royal Society of Chemistry 2007-

MAB Kémiai és Vegyészmérnöki Bizottsága társelnöke 2007-2010

Finnország tiszteletbeli konzulja 2010-


Elismerések:

FEB Emlékplakett 1983.

Kiváló Munkáért kitüntetés MM 1989.

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett OM 1996.

Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1997-2000.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 2004.

Ságvári Gimnáziumért Emlékplakett 2004.