Előadónkról

visy_1DR. VISY CSABA

egyetemi tanár

SZTE TTIK Fizikai Kémiai Tanszék

Dr. Visy Csaba 1950-ben Szegeden született. Iskoláit szülővárosában, egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen végezte 1969 és 1974 között, és vegyész diplomát szerzett.

Egyetemi oktatóként végigjárta a beosztások minden lépcsőfokát, 1989-ben docenssé, 1995-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Tevékenységében mindig kiemelt fontossággal kezelte az oktatást: jelenleg fizikai kémia és elektrokémia tárgykörből tart alapozó, illetve szakirányú előadásokat és szemináriumokat vegyész, kémiatanár, környezettudományi, kémia és környezettan szakos BSc-s és MSc-s hallgatók számára, vezeti az Elektrokémia és Reakciókinetika Doktori Programot.

1987-ben megszerezte a kémiai tudomány kandidátusa, majd 1994-ben a kémiai tudomány doktora fokozatot. 1988 és 2000 között vendégkutatóként összesen 2,5 évet töltött a finnországi Turkui Egyetemen. Tagja a magyar, valamint több külföldi kémiai, illetve elektrokémiai társaságnak, két ciklusban (1999 és 2004 között) Magyarország képviselője volt a Nemzetközi Elektrokémiai Társaságban.

Kutatómunkájának középpontjában a szerves elektrokémiai folyamatok állnak, tanulmányozza az elektromosan vezető szerves polimereket, valamint ezek nanorészecskéket tartalmazó formáit, melyek útján új összetett anyagokhoz, mágneses és termoelektromos hatású, továbbá foto- és biokatalitikus tulajdonságú polimerelektródokhoz juthatunk.

Oktatás- és tudományszervező tevékenységet két ciklusban a Természettudományi Kar oktatási dékánhelyetteseként, a Kémiai Tanszékcsoport vezetőjeként, az Országos Akkreditációs Bizottság Pedagógusképzési Albizottsága tagjaként, az Országos Kredittanács tagjaként, az SZTE oktatási ügyek rektorhelyetteseként, a Nemzeti Bologna Bizottság, valamint annak Tanárképzési Albizottsága tagjaként, valamint a Fizikai Kémiai Tanszék vezetőjeként, illetve a MAB Kémiai és Vegyészmérnöki Bizottsága társelnökeként végzett.

Sokrétű oktató-, kutató- és oktatásszervező munkáját a FEB emlékplakett, a Kiváló Munkáért, a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett, a Széchenyi Professzori Ösztöndíj, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés, valamint a Ságvári Gimnáziumért Emlékplakett odaítélésével ismerték el. Tavaly óta Finnország tiszteletbeli konzulja a régióban.