Előadónkról

buzask3Dr. Buzás Krisztina
tudományos főmunkatárs
SZTE FOK

Buzás Krisztina 1974-ben született Gyöngyösön. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán kapott diplomát először, fizikából. Ezek után a Szegedi Tudományegyetemen folytatta tovább tanulmányait, ahol középiskolai biológia tanári és biológusi okleveleket is szerzett Mikrobiológia és Összehasonlító Élettan sepcializációval.

1999-ben kezdett tudományos diákköri hallgatóként dolgozni Mándi Yvette témavezetése alatt, ekkor fordult érdekődése a citokinek és a tumorimmunológia irányába. 2005-ben summa cum laude minősítéssel kapott Ph. D. fokozatot, témája a citokinválaszok tanulmányozása volt komplex etiológiájú kórképekben. A fokozat megszerzése után elnyerte az Egészségügyi Tudományos Tanács és a National Institute of Helath ösztöndíját, amellyel 21 hónapot töltött a világ egyik legrangosabb rákkutató intézetében az Egyesült Államokban. A National Cancer Institute Fort Detrick-i laboratóriumaiban Dr. Joost Oppenheim vezetése alatt megerősödött a citokinek és kemokinek iránti érdeklődése, főként a melanoma malignum immunfolyamatainak szabályzásában. Kisfia születése után az Országos Epidemiológiai Központban kezdett kutatni, de ezzel párhuzamosan a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának is munkatársa lett. Közel 1 éve csatlakozott újra a Szegedi Tudományegyetemhez, ahol a Fogorvostudományi Karon folytatja kutatásait. A Szegedi Biológiai Kutatóközponttal sem szakadt meg a munkakapcsolat, jelenleg a Cytokin Csoportban két molekuláris onkológiai témájú pályázat témavezetője és egy FP7 grant senior kutatója.

Tagja több tudományos társaságnak, 3 alkalommal kapta meg a „Legjobb Fiatal Szerző” díját a Magyar Mikrobiológus Társaság immunológiai szekciójában és elnyerte a Union for International Cancer Control technológia transzfer ösztöndíját is.

Részt vesz az immunológia egyetemi oktatásában, több sikeres szakdolgozat elkészítésében segítette diákjait illetve témavezetése alatt egyik hallgatója a 2013. Évi Országos Diákköri Konferencia Immunológia szekciójának első helyezettje lett.

Férje a szegedi Traumatológiai Klinika baleseti sebésze, kisfiuk, Márk 5 éves, lelkes középső csoportos óvodás.