Előadónkról

Dr. Tóth Pál
vendégoktató
Istituto Universitario Sophia - Loppiano (Firenze)

Tóth Pál Budapesten született, középiskolai tanulmányait a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban végezte, az ELTE-n szerzet német-nyelv és irodalom szakos tanári és általános és alkalmazott nyelvész szakos diplomát. A Pápai Lateráni Egyetemen folytatott filozófia és teológia tanulmányokat. Egyetemi doktori fokozati kommunikációtudományból szerzett.

Kutatói pályáját az MTA Filozófiai Kutató Intézetében kezdte, majd különböző hazai és külföldi felnőtt-és felsőoktatási intézményekben töltött be oktatói és vezető állást. Részt vett a 2007-ben alapított az olaszországi Sophia Egyetemi Intézet innovatív oktatási programjának kidolgozásában és jelenleg is ennek az intézménynek az oktatója. Közreműködik az egyetemi intézet mellett működő nemzetközi családanimátor képző központ munkájában, melynek az utóbbi három évben igazgatója is volt.

Kutatási területe a személyközi és a csoportkommunikáció, különös tekintettel a családra és a kreatív, problémamegoldó közösségekre. Részt vett több hazai és külföldi családi fejlesztő program kidolgozásában. Alapító tagja a Magyar Kommunikációtudományi Társaságnak.

Előadása a „Házasság Hete” keretében hangzik el.