Válogatott publikációk

Juhász M. (2002): Egy Cavalier-Smith rendszerén alapuló, új ötországos rendszer hazai alkalmazásának gondolata.- Salamon-Albert É. (szerk.):

Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón, Pécs, Bornus Nyomda, pp.709.

Juhász M. (2002): Egy új, ötországos rendszer alkalmazási lehetősége a középiskolai rendszertan oktatásában.-A biológia tanítása, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 10: 3, 11-19.

Kadocsa, E. and. Juhász, M. (2002): Study of airborne pollen composition and allergen spectrum of hay fever patients in South Hungary (1990-1999).-
Aerobiologia, 18: 203-209.

Juhász, I. E. & Juhász, M. (2004): Spreading of Ambrosia in the Hungary.-
Polen (Cordoba, Spain), 14: 508

Juhász M., Bittera I., Kadocsa E. (2004): A légköri gombaspórák allergológiai vizsgálata Szegeden (Allergological study of airborne mold spores in Szeged).- Allergológia és Klinikai Immunológia, 7, 177- 182.

Hank Zs., Mezei Gy., Juhász M., Járainé Komlódi M., Cserháti E.(2004) : Pollenallergia Budapesten, öt év megfigyelései alapján.-Allergológia és Klinikai Immunológia, 7: 119-123.

Makra, L., Juhász, M., Béczi, R. and Borsos, E. (2005): The history and impacts of airborne Ambrosia (Asteraceae) pollen in Hungary. Grana, 44: 57-64.

Makra L., Juhász M., Mika J., Bartzokas A.,Béczi R. and Sümeghy Z. (2006):
An objective classification system of air mass types for Szeged, Hungary, with special attention to plant pollen levels.-International Journal of Biometeorology, 50/6, 403-421.

Juhász Miklós (2006): A bibliai korok emberének növényei.- In Szabó T., Bártfai I., Somlai J. (szerk.): Környezeti ártalmak és a légzőrendszer, XVI. kötet, 97-106. IQ Nyomda, Zalaegerszeg, pp. 263.

Juhász Miklós: Klasszikus allergének .- p. 424- 437. In Czirják László (szerk.): Klinikai immunológia .-Medicina Könyvkiadó , Budapest, pp.941., 2006

Juhász Miklós (2007): A Biblia növényei egy botanikus oktató szemével.-
A biológia tanítása, XV:1, 19- 27.

Juhász Miklós (2007): A déligyömölcsök allergén molekulái.-
Amega, 14:5, 30-31.

Juhász Miklós (2010): Bibliai idők pollenallergén növényei.-
Amega, 17:6, 16- 18.

Farkas L. Gyula, Juhász Miklós, Just Zsuzsanna (2010):
A Biblia biológus szemmel.- Agapé Kiadó, Szeged, pp. 344.