Előadónkról

JMfenykep12Dr. Juhász Miklós
címzetes egyetemi tanár
SZTE TTIK

Dr. Juhász Miklós a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Növénybiológiai Tanszékének nyugalmazott oktatója.
Kelebián született 1938-ban. Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetem biológia-kémia szakán végezte, négy éves Eötvös kollégiumi tagság után 1962-ben diplomázott. 1966-ban egyetemi doktori vizsgát tett, 1980-ban kandidált, 1996-ban a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen habilitált.

Diplomaszerzése óta a Szegedi Tudományegyetem munkatársa, 1981-től nyugdíjba vonulásáig egyetemi docensi tisztséget töltött be. 2002-ben vonult nyugállományba, de azóta is végez oktatómunkát, speciálkollégiumokat tart az aerobiológia, a trópusok növényvilága és a Biblia növényei témakörében. E félévben tartja a 100. szemeszterét az egyetemen. Élethivatása a növények ismeretére, szeretetére való nevelés minden szinten.

Szakterülete a pollenanalízis, a palinológia. Paleopalinológusként 20 évig a 100 millió évvel ezelőtt élt növényvilág rekonstrukciójával foglalkozott, üledékes kőzetekből kinyert spórák és pollenszemek alapján, a földtani kutatás rétegtannal foglalkozó ága számára is értékes eredményeket produkálva. 1987 óta a Dél-Alföld levegőjében található allergén pollenszemeket tanulmányozza. Magyarországon elsőként kezdte el a rendszeres, heti polleninformációt. A dél-alföldi és a nyolc külföldi megfigyelő állomást működtető euroregionális polleninformációs szolgálat megszervezője és irányítója volt az idei évig.

21 éven keresztül rendszeresen küldte heti polleninformációs jelentéseit a napilapoknak, a médiának. Nyugdíjazása óta, az allergén pollenszemek specialístájaként, mint előadó, rendszeresen részt vesz az orvosok allergológiai továbbképzésében.

Nevéhez 201 publikáció köthető, 86 alkalommal tartott tudományos konferenciákon előadást, ebből 34-et idegen nyelven.

2005-ben Kelebia díszpolgárává avatták.
 
2008-ban az SZTE szenátusa a címzetes egyetemi tanári címmel tüntette ki egyetemi oktatói és tudományos munkája elismeréséül.