Tudományos életrajz

Személyes adatok:

Név: Dr. C s e r n u s Sándor István

Születési hely, év, hó, nap:Algyő, 1950. márc. 21.

Családi állapota: nős, 2 gyermek (Eszter Andrea, Dóra Ildikó)

Munkahely:Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Középkori Egyetemes Történeti Tanszék. (mail: csernus@hist.u-szeged.hu)

Tudományos fokozata: Doktori (PhD) fokozat, Beosztása: egyetemi docens

 

Tanulmányok: Középiskolai tanulmányok: Szeged, Radnóti Miklós Gimnázium (1964-68). Egyetemi tanulmányok: JATE, történelem-francia szak (1970-75), történelem-francia szakos tanári diploma (1975), egyetemi doktorátus (dr. univ. 1978), Doktori Értekezés (PhD. 1997). Centre d’Études Supérieures de la Civilisation Médiévale de Poitiers (1975).

 

Szakmai kiküldetések: 1974/75: francia állami ösztöndíjas, részképzés (Poitiers), 1981--86: Magyar lektor (a Művelődési Minisztérium kiküldetésében) Jean Moulin Egyetem (Lyon III.), Faculté des Lettres et des Civilisations. A lyoni egyetemen három éves magyar diploma („Brevet de Hongrois”) szervezése (nyelv - magyar civilizáció - közép-európai civilizáció, 1983--). vendégoktató (Angers-i Egyetem, Maison des Sciences Humaines, DEA-program, 1997).

1990--94: oktatási és kulturális titkár, (az MKM kiküldetésében) a Párizsi Magyar Intézetben, a PMI képviselője az OECD Oktatási Bizottságában. A közoktatási és felsőoktatási, különösen az egyetemközi együttműködés felelőse, Franciaország-szerte konferenciák, kiállítások, előadássorozatok, szakmai viták szervezője az irodalom, irodalmi kapcsolatok, általában a társadalomtudományok, különösen a történelem és az irodalom területén.

1999--2006: a Párizsi Magyar Intézet – Collegium Hungaricum Igazgatója (a NKÖM kiküldetésében), a Párizsi Magyar Nagykövetség Első Tanácsosa (kultúra, oktatás, tudomány), a MAGYart (franciaországi magyar kulturális évad franciaországi szervezésének egyik fő felelőse.).

 

Szervezési illetve vezetési tapasztalatok:

1986-90, 1994--96: BTK kari tanács tagja, 1977-79: egyetemi tanács tagja.

1990--94: Párizsi Magyar Intézet, oktatási és kulturális titkár,

1994-96: megbízott tanszékvezető (Középkori Egyetemes Történeti Tanszék)

1994-99: a JATE külügyi koordinátora 1996-98: a JATE Phare Iroda programfelelőse

1996-tól: részvétel a JATE nemzetközi oktatás-modernizálási pályázatainak elkészítésében és a Duna-Tisza-Maros Eurorégió koncepciójának kidolgozásában és beindításában (1996. február) és működtetésében.

1999—2006. A Párizsi Magyar Intézet – Collegium Hungaricum igazgatója, kulturális tanácsos – követségi első tanácsos).

2003—2006. Fédération des Instituts Culturels Étrangers de Paris (FICEP, Párizs, társ-alapító).

2006-tól ismét a SZTE Történeti Intézet, Középkori egyetemes Történeti Tanszék, egyetemi docens.

2006 – 2008. (félállásban) Nemzetközi Kulturális és Tudományos Igazgató (Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, majd Balassi Intézet, Budapest).

2006—2008. Nemzetközi Kulturális és Tudományos Igazgató (Balassi Bálint Intézet, Budapest.)

2006—2008. EUNIC (European Union National Institutions for Culture – az EU Nemzeti Kulturális Intézményei Szövetsége) magyar képviselő.

2007- Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, tanszékvezető.

2008— SZTE BTK dékán (és az e feladattal járó megbízatások).

 

Bilaterális és multilaterális együttműködési programok (oktatás-kutatás):

1./ kidolgozója és program-menedzsere a magyar-román határ-menti együttműködés KTM PHARE CBC (1996-99) „Euroregion-studies” - JATE projektjének,

2./ kidolgozója és program-menedzsere a JATE által vezetett Konzorcium felsőfokú szakképzési programjának (PHARE-HU 05. 94 „Dalphareg”, „A felsőoktatás a dél-alföldi gazdaság modernizálásáért” 1995--98, MKM-program, 14 új szak kidolgozása)

3./ a JATE Rektora megbízásából összeállítója és program-menedzsere az MKM és a KÜM által közösen meghirdetett "Európai Tanulmányi Központok" pályázatnak.

4./ kidolgozója és társ-irányítója a JATE Európai Tanulmányi Központ és a Maison des Sciences Humaines (Angers) által elnyert kutatási programnak (Európa a régiók tükrében: kölcsönhatás és az egymásról alkotott kép, - Balaton-program).

5./ részvétel "A kelet-európai steppe középkori történetének írott forrásai" c. kutatási programban (1997-2000, OTKA T 022425 sz.), a vonatkozó francia források feldolgozása, fordítása és kiadása.

6./ A MAGYart történeti kiállításainak konkrét szakmai szervezésében való részvétel (a legfontosabbak, katalógusokkal, Fontevraud, Saint-Germain-en-Laye, Paris – Carnavalet).

7./ Oktatásmodernizálási és kulturális kapcsolat-fejlesztő programokban való részvétel (folyamatos).

 

Oktatási tevékenység:

Középkori diplomáciatörténet, kapcsolattörténet, a középkori és koraújkori Kelet- és Nyugat-Európa közötti kapcsolatok, a középkori-és koraújkori államelmélet, a középkori Franciaország története, Nyugat-Európa belső és külső expanziója, az európai politikai struktúrák fejlődése, a magyar-francia kapcsolatok történetének forrásai, kulturális diplomácia. Az Európai Tanulmányok Központ "Európai Civilizáció Alapjai" c. al-programjának szakmai felelőse. Rendszeres szakdolgozat vezetés. (Történész hallgatók szavazatai alapján, 3 éven át -- 1996-97-98-ban -- « Az Év történész oktatója »). A Francia Tanszék, a Magyar Irodalmi Intézet és a Történeti Tanszékek együttműködésének keretében francia nyelvű oktatási program szervezése (elsősorban Paris III, a Paris X., az Angers-i Egyetem oktatóinak részvételével.), Nemzetközi kapcsolatok (SZTE ÁJTK) keretében kulturális diplomácia, a Hungarológiai képzés keretében: a hungarológiai intézményrendszere c. képzés. BA, MA és Doktori programokban való részvétel, doktori programtanács tagja. Külföldön oktatás: 1981-86, Lyon III., magyar nyelv és civilizáció, közép-európai civilizáció története, 1998, Angers-i Egyetem, MA és Doktori programja).

 

Kutatómunka:

A középkori francia nyelvű történetírás és az államelmélet kapcsolódásai (13--16. sz.), a magyar-francia kapcsolatok története (13--17.sz.), az európai összefogás eszméjének kibontakozása, az európai egységeszme története. A középkori a magyar állam és Európa kapcsolatai, a magyarság helye Európában és az ahhoz kapcsolódó elképzelések. Hungarica--kutatások végzése és szervezése. Bibliográfia, fordítás és forráskiadások előkészítése, végzése és szakmai irányítása. (többek között: Clari, Joinville, Marsilius, Du Bois, Mézières, Podjebrád, Commynes). Konferenciákon való rendszeres részvétel és szakmai konferenciák szervezése. Magyar—francia kapcsolatok története. A francia és magyar kulturális politika. Diplomáciatörténet – nemzetközi kapcsolatok. A nemzetté válás kérdései : nemzeti szimbólumok és nemzettudat. (Továbbá lásd « Bibliográfia »)

Nyelvismeret: francia (felsőfok), angol (középfok A), orosz (alapfok), latin (szakmai).

Kitüntetések: Árvízvédelemért Emlékérem (1970)., Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques (Akadémiai Pálmarend Lovagi Fokozata, 1998), Officier dans l’Ordre National du Mérite (Francia Köztársasági Érdemrend Tiszti Fokozata, 2001.), Officier des Arts et des Lettres (a francia Művészeti és Irodalmi Érdemrend Tiszti Fokozata, 2002.), A Szegedért Alapítvány Társadalmi Állampolgári Kuratóriumának díja (2002., Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagi fokozata, 2006., „Szeged Külkapcsolataiért” érdemérem, 2007.)

 

Egyéb tevékenység (szerkesztőbizottsági és szakmai-kulturális szervezeti tagság):


 • Magyar-francia Történész Vegyes Bizottság (Budapest 1986—99)
 • „AETAS” c. történész folyóirat alapító szerkesztője, (1973-77, Szeged)
 • “Cahiers d’Études Hongroises” (Paris III – Sorbonne, 1999-2006) társfőszerkesztője,
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (Budapest, 1982-) tagja
 • Congrès National des Sociétés Savantes, CTHS (Párizs, 1986-).
 • Société des Études sur les Voyages (CRLV, Paris IV. Sorbonne, 2001-),
 • Centre d’Études sur l’Europe Centrale et Orientale (Paris IV., 2004-)
 • Association des Études Bourguignonnes (Univ. De Reims 2001-),
 • Association Mémoire des Princes Angevins (Saumur – Univ. D’Angers, 2001-)
 • Alliance Française (Szeged, 2007-, elnök)
 • Publications de l’Institut Hongrois de Paris: Documents (1999- főszerkesztő)
 • Publications de l’Institut Hongrois de Paris: Études (2000- főszerkesztő)
 • Publications de l’Institut Hongrois de Paris: Littérature (1999- főszerkesztő)
 • Publications de l’Institrut Hongrois de Paris: Dissertationes (2001- főszerkesztő)
 • Centre Interuniversitaire d’Études Françaises, Tud. Tanács (COS) tagja LTE BTK (2002-)
 • Magyar UNESCO Bizottság tagja (2007-)
 • 2008- Szegedi Akadémiai Bizottság (Tudósklub, tag, 2007—)
 • Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica (szerk. biz. Tag 2007-.)
 • Chronica (angol nyelvű szakmai folyóirat, szerk. biz.tag., SZTE, 2007-)
 • „Szegedért Alapítvány” Kuratóriuma (tag, 2007-)
 • TEMPUS Közalapítvány Kuratóriuma (Elnök, 2010- )

 

Publikációk: könyv, könyv-értékű tanulmány (2), tudományos cikkek (69), fordítás (ófrancia, közép-francia, 10), Recenzió, Szerkesztés (könyv, sorozat 14), publicisztika, oktatásügy, film, egyéb (29), Összesen: 123. (Lásd: részletes „Bibliográfia”)

Szeged, 2011.03.01.