Az Anjou Európa, a jövő Európájának a múltja?

Az Anjou Európa a jövő Európájának a múltja”. E gondolat jegyében készült el az a művelődéstörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű kiállítás, mely a 2001-ben Franciaországban megszervezett magyar kulturális évad egyik legfontosabb nyitó rendezvénye volt, és az Anjou-béli Fontevraud apátságában került megrendezésre. (Később számos, hasonló, európai művelődéstörténeti szempontjból jelentős program szerveződött.)

Napjainkban azt tapasztaljuk, hogy az európai integráció előrehaladásával párhuzamosan, a folyamatban részt vevő országok és nemzetek ebben a változó világban egyszerre keresik saját identitásukat és azokat az összekötő szálakat, amelyek egy közös, európai identitás tartó pilléreiként szolgálhatnak. Ez a folyamat természetes módon találta meg előképét a középkori Európában, mely egyszerre volt az egység (Christianitas) megtestesítője és a nemzeti nyelvek és kultúrák kibontakozásának alkotó terepe. Ha kissé közelebbről, de távlataiban nézzük ezt a korszakot, azt tapasztaljuk, hogy a „klasszikussá” vált klisék a középkorral kapcsolatban (pl. „sötét középkor”) tarthatatlanok. A középkor ugyanis a „fény igézetében” élt.

A virágzó középkor egyik jellemző vonása volt az állandó mozgás, egy komplex folyamat, amit az európai keresztény közösség belső és külső expanziójaként szokás emlegetni. Ennek a jelenségnek a része a kialakuló európai politikai rendszert meghatározó nagy dinasztiák döntően nyugat-kelet irányú mozgása, mely Közép-Európát (és ezen belül hazánkat) is erőteljesen érintette. A legfontosabb szerepet e téren a Habsburg, a Luxemburg és az Anjou dinasztiák játszották, rendre létrehozva a terület „alapszintű integrációját” (personalis unio).

A középkori Magyarország történetére mindhárman nagy hatással voltak, s tudjuk, hogy történetírásunk a 14. századi Anjou-kort Magyarország történetének egyik legfényesebb fejezeteként tartja számon. Az előadás az Anjou dinasztiák európai „vállalkozásait” és mozgását hívatott bemutatni, olyan összefüggésben szemlélve, hogy milyen hatást gyakoroltak egy-egy adott terület fejlődésére, s milyen szerepük lehet az érintett népek közös európai múltjának föltárásában.

 

Az előadás megtekintése:

Modemes változat (méret:192x144 sávszélesség:40kbps)

Szélessávú I változat (méret: 320x240 sávszélesség: 200kbps)

Szélessávú II változat (méret: 384x288 sávszélesség: 500kbps)

LAN változat (méret: 640x480, sávszélesség: 1000kbps)

Megjegyzések:

Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!

Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön telepítése szükséges.

Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.

Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.

Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre.