Válogatott publikációk

1. MIKÓ, J.-né (2006): A tejtermelő szarvasmarhatartás adatgyűjtésének és feldolgozásának fejlődése. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. 1. évf. 2006/1. sz. 21-26 p. ISSN 1788-5345.

2. KISS, E-né – MIKÓNÉ JÓNÁS, E. (2006): The effect of the lactation standard on the reproductive parameters of Holstein-Friesian dairy cows University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of the Banat Timosiara – Romania. Faculty of Farm Management Facultatea de Management Agricol. Scientific Symposium. Timisoara 2006. 45-52 p

3. KISS E.-né, MIKÓNÉ JÓNÁS E. (2006): A laktációs tejtermelési színvonal hatása holstein-fríz génösszetételű tehénállomány szaporodásbiológiai paramétereire. (The effect of the lactation standard on the reproductive parameters of Holstein-Friesian dairy cows). Kérődző állatfajok mai helyzete és perspektívái az Európai Unióban c. tudományos konferencia. Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő. 2006.04.10. 04.11. CD kiadvány (Állattenyésztés és Takarmányozás Különszám) 2006. Vol. 55. 52-53 p.

4. MIKÓ, J.-né – KISS, E.-né (2006): A tejtermelő szarvasmarhatartás adminisztrációs feladatainak fejlődése az analitikus adatfeldolgozástól a digitálisig. X. Nenmzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Károly Róbert Főiskolai Gyöngyös. 2006. március 30-31. Előadások összefoglalói 137 p.

5. MIKÓ, J.-né – KISS, E-né (2006): A Számítástechnikai lehetőségek fejlődése a szarvasmarhatenyésztésben. XII. Ifjúsági Tudományi Fórum. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Keszthely, 2006. április 20. CD

6. MIKÓNÉ JÓNÁS, E (2007): The effect of body condition scoring on production efficiency in a holstein friesian stock. International Scientific Symposium. 23.02.2007 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara. Management of Durable Rural Development. 343-350 p.

7. MIKÓ, J.-né (2007): A hazai holstein-fríz állományok tenyésztésének kiemelt területei – I. Szaporasági mutatók elemzése. Agrár- és Vidékfejlesztési szemle. A SZTE MGK Tudományos Folyóirata 2. évf. 2007/1. sz. 11-16 p. ISSN 1788-5345.

8. MIKÓ, J.-né – KOMLÓSI, I.– MUCSI, I. (2007): Hazai holstein-fríz állományok tenyésztésének kiemelt területei: II. A tehenek kondíciójának vizsgálata. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. A SZTE MGK tudományos folyóirata. 2. évf. 2007/2. 135-139. ISSN 1788-5345.

9. MIKÓ, J.-né – MUCSI I. – KOMLÓSI I (2008): Holstein-fríz tehenek kondíciópontszámának értékelése Agrártudományi közlemények (31.) Acta Agraria Debreceniensis 2008/31 57-61. ISSN 1587-1282

10. MIKÓ, J.-né – MUCSI, I. - KOMLÓSI, I (2009): A tejelő tehenek kondíciópontozásos rendszere (irodalmi áttekintés) Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. A SZTE MGK tudományos folyóirata. 4. évf. 2009/2. 145-156 p ISSN 1788-5345.

11. MIKÓ, J.-né - MUCSI, I. - KOMLÓSI, I (2009): A tehéntej mennyiségi és beltartalmi értékeinek valamint az állat kondíciójának alakulása a laktáció során Agrártudományi közlemények Acta Agraria Debreceniensis 2009/37. 69-73 p. ISSN 1587-1282

12. MIKÓ, J.-né – MUCSI, I. – KOMLÓSI, I (2010): Holstein-fríz tehenek ellés utáni kondícióváltozásának és reprodukciós mutatóinak kapcsolata Agrártudományi közlemények Acta Agraria Debreceniensis. 2010/40.49-52 p. ISSN 1587-1282

13. MIKÓ, J.-né – MUCSI, I. – SZENDREI, Z.– KOMLÓSI, I (2010): Az ellés utáni kondícióváltozás és a tejtermelési mutatók kapcsolata Holstein-fríz tehenekben (Correlation between body condition change and milk production parameters of Holstein-Friesian cows after calving) Állattenyésztés és Takarmányozás 59. 5–6. 373–385.p

14. MIKÓNÉ JÓNÁS, E., MUCSI, I. KOMLÓSI, I. (2011): Holstein-fríz tehenek küllemi bírálata során becsült kondíciópontszámok értékelése = Evaluation of body condition score at livestock judgement of Holstein-Friesian cows. Animal Welfare - Etológia és Tartástechnológia 7:(3) pp. 210-221.

15. Mikóné Jónás E (2012): The body condition scoring system of dairy cows (review) Review on Agriculture and Rural Development 1:(2) pp. 548-555.