Szakmai önéletrajz - Mikóné Jónás Edit

Beosztás és munkahely:

adjunktus

Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet

 

Tanulmányok:

1988-1992 Mezőgazdasági Szakközépiskola, Hódmezővásárhely

1992-1993 Mezőgazdasági Technikum, Hódmezővásárhely

1994-1997 Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar

1999-2001 Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

2006-2009 Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Mezőgazdasági Kar, Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

 

Végzettség, tudományos fokozat

1997 agrármérnök

2001 okleveles agrármérnök

2012 PhD

 

Korábbi munkahelyek, beosztások

1993 – 1997 Aranykezű Kft, szarvasmarhatelep, telepvezető

1997- 2000 DATE MFK Tanüzem, szarvasmarhatelep, telepvezető

 

Jelenlegi munkahely, beosztások:

SZTE MGK:

2004-2006 tanszéki mérnök (Gyakorlati Oktatási Központ)

2006-2010 főiskolai tanársegéd (Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet)

2010- adjunktus (Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet)

 

Kutatási, szakdolgozati témakörök:

Szarvasmarhatenyésztés:

A laktációs tejtermelési színvonal hatása holstein-fríz génösszetételű tehénállomány szaporodásbiológiai paramétereire.

Holstein-fríz tenyészetek tenyésztési stratégiájának elemzése

Holstein-fríz tenyésztők munkáját támogató mutatók értékelése

Tejelő tehenek kondícióbírálata, a kondíció hatása a tejtermelésre, valamint a szaporasági mutatókra

Holstein-fríz tehenek tejtermelésének és a tej szomatikus sejtszámának vizsgálata

Különböző bikáktól származó holstein-fríz tehén-csoportok tejtermelési eredményei.

Életteljesítmények elemzése tejtermelő tehén-populációban.

Anyai tulajdonságok húshasznosítású tehénállományban.

Holstein-fríz üszők élőtömegének növekedése születéstől tenyésztésbevételig.

A tej minőségi és mennyiségi paramétereinek vizsgálata

 

Lótenyésztés:

Az ugró teljesítmény és a testméretek kapcsolata a sportló tenyésztésben

Nemesítő fajták felhasználása az ugróteljesítmények javítására

Lovak pataápolásának vizsgálata

A lipicai fajta szerepe a sportban

Az edzéselmélet kapcsolata az ugróteljesítménnyel

 

Állatvédelem:

Állatszállítás állatvédelmi kérdései

Szarvasmarhatelepek állatjóléti diagnosztikai vizsgálata

Sertéstelepek állatjóléti diagnosztikai vizsgálata

Baromfitelepek állatjóléti diagnosztikai vizsgálata

 

Nyelvismeret:

Német, középfok „C”

Angol, mezőgazdasági szaknyelv, középfok „B2”

 

Oktatott tárgyak:

Állattenyésztés II (szarvasmarhatenyésztés rész),

Állattenyésztés III (lótenyésztés rész)

Állatvédelem és állatszállítás,

Tartástechnológiai ismeretek (ló),

Szakdolgozat készítés, irodalomkutatás,

Hetesi, összefüggő és mérnöki gyakorlatok szervezése.

 

Fakultatív tárgyak:

Mezőgazdasági kísérletek tervezése és értékelése,

Számítógépes telepirányítási rendszerek az állattenyésztésben

Szakirodalomkutatás