Válogatott publikációk


1. A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban (1593-1606). Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 22. Budapest. 235 p.

2. Das Buch der Dschingis-Legende. (Däftär-i Dschingis-namä) 1. Studia uralo-altaica 44. Szeged, 2002. 324p. [Mirkasym A. Usmanov tulajdonában lévő kézirat alapján].

3. Melek Ahmed pasa 1657. évi lengyelországi hadjárata II. Rákóczi György ellen Evlia Cselebi útleírásában. Szerencsének elegyes forgása. II. Rákóczi György és kora. Szerk. Kármán Gábor és Szabó András Péter. Budapest, 2009. 171–203.

4. Timur Lenk. Történelmi melléknevek. Egyetemes és magyar történelmi életrajzok. Szerk. Horváth Ilona. Budapest, é. n. [2006]. 161–179.

Tanulmányok:

1. Gázi Giráj kán és Báthori Zsigmond szövetségének terve 1598-ból. Keletkutatás (Budapest) 1989 ősz. 27-59.

2. Tatár kémszolgálat az 1663-as magyarországi hadjáraton: Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben: Studia Agriensia 20. Eger. 1999. 207-226.

3. Krími-tatár követjárások a bécsi udvarban. (Vázlat a krími-tatár diplomácia 16-17. századi történetéről): Aetas 1999/4, 41-50.

4. The Role of the Crimean Tatars in the Habsburg-Ottoman War (1595-1606): The Great Ottoman Turkish Civilisation. I. Ed. by Güler Eren, Ercüment Kuran, Nejat Göyünç, İlber Ortaylı and Kemal Çiçek. İstanbul. 302-310

5. Enslavement, slave labour and treatment of captives in the Crimean Khanate. In: Ransom Slavery along the Ottoman Borders (Early Fifteenth–Early Eigteenth Centuries). Ed. by Géza Dávid and Pál Fodor. The Ottoman Empire and its Heritage. Politics, Society and Economy. Volume 37. Ed. Suraiya Faroqhi and Halil İnalcɪk. Brill: Leiden Boston 2007. 193–218.

6. Encyclopedia of the Ottoman Empire. Gábor Ágoston and Bruce Masters, ed. Encyclopedia of the Ottoman Empire. New York: Facts On File, 2009. Crimean Khanat, Timur Lenk, Timuriden.

7. Gazi Giray II., der Dichter und der Heerführer. Krisztián Csaplár-Degovics − István Fazekas (Hg.): Geteilt – Vereinigt. Beiträge zur Geschichte des Königreichs Ungarn in der Frühneuzeit (16.-18. Jahrhundert). = UNGARISCHE GESCHICHTE (Hrsg. Krisztián Csaplár-Degovics), Studien, Band I. Berlin, 2011, Osteuropazentrum Berlin-Verlag. 250−258.

8. Rabszerzés és rabkiváltás a Krími Kánságban a 16–17. században (Az 1657. évi lengyelországi hadjáratban fogságba esett erdélyiek történetéhez. Századok 141 (2007: 6), 1483–1514.

9. François Baron de Tott (Tóth Ferenc báró) emlékiratai a törökökről és a tatárokról. A fordítói munkaközösséget vezette, a bevezető tanulmányt írta, a kötetet szerkesztette: Dr. Tóth Ferenc. Tudományos jegyzetekkel ellátta: Dr. Ivanics Mária. Szombathely, 2008. 293. p

10. “The donkey turned into a girl”: A motif among the Turkic peoples.Turkic Languages 15 (2011) 1, 68−77.

11. Die Şirin. Abstammung und Aufstieg einer Sippe in der Steppe. Denise Klein (Ed.), The Crimean Khanate between East and West (15th–18th Century, Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 78. Wiesbaden: Harrasowitz, 2012, 27−44.