Szakmai önéletrajz

Személyes adatok:

Név: Dr. I v a n i cs Mária

Születési hely, év, hó, nap: Budapest, 1950. augusztus 31.

Családi állapota: férjezett, 2 gyermek (Imre András, László Márton)

Munkahely: Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Összehasonlító Kultúratudományi Intézet, Altajisztikai Tanszék (mail: res13986@helka.iif.hu)

Tudományos fokozata: MTA doktora (DSc),

Beosztása: tanszékvezető egyetemi tanár

Tanulmányok:

Középiskolai tanulmányok: Gyömrő, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (1964-68).

Egyetemi tanulmányok: ELTE orosz−török (oszmanisztika) szak (1968-73), orosz szakos tanári, török szakos előadói diploma (1973), egyetemi doktorátus (dr. univ. 1977): A magyarországi krími-tatár oklevelek; Kandidátusi értekezés (1992): A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban (1593−1606); MTA doktora (2009): A Dzsingisz-legenda nomád fejedelme.

 

Szervezési illetve vezetési tapasztalatok:

2008− tanszékvezető

2009− MTA-SZTE Turkológiai Kutatócsoport vezetője

 

Oktatási tevékenység:

Oszmán Birodalom története; A Török Köztársaság története napjainkig; Belső Ázsia története a mongol korig; Az Arany Horda története; A Krími Kánság története; A volt Szovjetunió török népeinek története; oszmán paleográfia; oszmán elbeszélő és okleveles kútfők; oszmán művelődéstörténet; Az eurázsiai steppe történeti forrásai; Közép-török (csagatáj) elbeszélő források.

Rendszeres szakdolgozat vezetés (történész hallgatóknak is) BA, MA és Doktori programokban való részvétel. Külföldön oktatás: 2003 Freie Universität, Berlin, tömbösített kurzus (Dzsingisz-legendák) 2011 Tarazi Pedagógiai Egyetem, Kazahsztán (A Krími Kánság története).

Kutatómunka:

A hatalom elmélete és gyakorlata a steppén; Steppei historiográfia; A krími-tatár−oszmán viszony változásai (1475−1774). A kánság diplomáciai kapcsolatai az európai udvarokkal a 17. században; Az orosz−krími-tatár kapcsolatok; A nomád fejedelmi tükör; A steppe török nemzetségei; Evlia Cselebi útleírásának (17. század) magyar és tatár vonatkozású fejezeteinek fordítása; forráskiadások előkészítése (erdélyi−krími-tatár diplomáciai levelezés). Konferenciákon való rendszeres részvétel és szakmai konferenciák szervezése (ICTL 2010 Szeged).

Nyelvismeret: orosz, német, török (felsőfok), angolul, franciául olvas.

Kitüntetések: Kuun Géza díj (1994), Szakály Ferenc díj (2007), A magyar felsőoktatásért díj (2008).

Egyéb tevékenység (szerkesztőbizottsági és szakmai-kulturális szervezeti tagság):

a Kőrösi Csoma Kiskönyvtár szerkesztője (Akadémiai Kiadó 2003-tól), a Studia uralo-altaica társszerkesztője (Szeged, 2008-tól) Erasmus koordinátor; a Kőrösi Csoma Társaság választmányának tagja; a Magyar-Török Baráti Társaság alelnöke.

Publikációk: könyv, könyv-értékű tanulmány (3), tudományos cikkek (61), fordítás (2 oszmán-török, 1 törökországi török), Recenzió (14), Szerkesztés (könyv, sorozat 2), publicisztika, oktatásügy, film, egyéb (9), Összesen: 92. (Lásd: részletes „Bibliográfia”)

 

Szeged, 2012. április. 13.