Előadónkról

Nanai_LaszloDr. Nánai László
tanszékvezető egyetemi tanár
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Alkalmazott Természettudományi Intézet (ATTI)
Általános és Környezetfizikai Tanszék

Dr. Nánai László 1948. április 19-én született Csopakon. Egyetemi tanulmányait a szentpétervári egyetem szilárdtestfizika szakán végezte 1966-1972 között. 1972. március 1-től dolgozik a Szegedi Tudományegyetemen, illetve jogelődjeinél. . Jelenleg az SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézetének, illetve az Általános és Környezetfizikai Tanszéknek a vezetője.

1972 óta vesz részt az egyetemi oktató munkában. Fizikus, fizika tanár szakos, vegyész, gyógyszerész, valamint tanító szakos hallgatók számára tartott számolási gyakorlatokat, szemináriumi foglalkozásokat, alapkollégiumi előadásokat. Jelenleg is számos tárgyat oktat a BSc, MSc és PhD programok keretében, úm. Szilárdtestfizika, Kondenzált anyagok fizikája, Szinergetika, Nemlineáris rendszerek fizikája stb.

Vezetése alatt nagyszámú hallgató szerzett diplomát, PhD fokozatot, végzett TDK kutatómunkát. Több tankönyve és monográfiája jelent meg magyar és idegen nyelven. 2001-ben fél évet oktatott az USA-ban, mint Fulbright professzor. Rendszeresen tart MSc, PhD kurzusokat az Oului Egyetem (Finnország) Mikroelektronikai Tanszékének hallgatói számára. Részt vesz a szegedi egyetemen a PhD hallgatók szakmai idegennyelvi képzésében, mint vizsgáztató (orosz, francia nyelvek). Számos alkalommal vett részt kandidátusi PhD, egyetemi doktori eljárásokban, mint elnök, opponens, bizottsági tag mind Magyarországon, mind külföldön. Rendszeresen tesz eleget vendégprofesszori meghívásoknak (USA, Finnország, Olaszország, Franciaország, Oroszország, Németország, Románia kétoldalú megállapodások, illetve ERASMUS program keretében.

Eddigi kutatómunkája során foglalkozott a lézerfény-anyag kölcsönhatás program keretén belül a lézeres roncsolódás vizsgálatával félvezető és szigetelő céltárgyak esetében. Vizsgálta a kölcsönhatás során keletkező plazma spektrális és dinamikai sajátosságait, a lézeres fémoxidáció során fellépő oxidnövekedési folyamat mechanizmusát, illetve rétegnövekedés során fellépő nemlineáris, nemegyensúlyi folyamatok időbeli lefutását.

Tagja az MTA Köztestületének, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak (1976-1984 között a Csongrád m. Csoport titkára, 2004-2007 között, pedig elnöke). Tagja az Európai Fizikai Társaságnak, illetve az Amerikai Optikai Mérnökök Egyesületének. Az OPAKFI-nak 1995 óta vezetőségi tagja.

Számos elismerésben részesült, amelyek közül kiemelkedik a Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999-2002), az USA St. Louisi Egyetem tiszteletbeli fizika professzori cím, illetve az ELFT Vedres-díja 1986-ban, s Budó Ágoston díja 2007-ben.

Társadalmi tevékenységét Nyúl község díszpolgára címmel (2004) és Szeged város Pro Urbe díjával ismerték el (2006).