Előadónkról

Botos KatalinDr. Botos Katalin

Professzor emerita

SZTE GTK

Botos Katalin jelenleg a Szegedi Tudományegyetem emeritus professzora. Nagyváradon született, középiskoláit az ötvenes években Patrona Hungariae katolikus. leánygimnáziumban kezdte meg 1956-ban. A gimnázium a Corvin-közhöz igen közel volt. Maradandó emlék ezért számára az 56-os forradalom. Kiváló tanulmányi eredményei alapján felvették a Közgazdasági Egyetemre, amelyet kitüntetéses diplomával végzett el. Pénzügyes közgazdászként mintegy 25 évet töltött el a Pénzügyminisztérium és a hozzá kapcsolódó intézmények keretében, s így a rendszerváltáskor a PM államtitkára lett, Két évig képviselő, egy évig miniszter volt, majd a Bankfelügyelet első elnöke lett. Egyetemi évei óta folyamatosan tanított a Közgazdasági Egyetemen, az ELTE-n és számos főiskolán. Professzori kinevezést 1992-ben kapott Miskolcon, majd a Budapesti Közgazdasági Egyetem kérte át karába. 1994 után egyetemi tanárként dolgozott tovább, előbb három, majd két egyetem oktatójaként, a Corvinus, a PPKE (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) és a Szegedi Tudományegyetem tanári karában. A PPKE Heller Farkas Intézetének és a szegedi Pénzügytani és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetének vezetője volt. Kutatóként nemzetközi pénzügyi, gazdaságtörténeti, bankszabályozással és államháztartás-tannal, s 3 éven keresztül pedig agrár-pénzügyekkel foglalkozott. Két doktori iskola alapításában működött közre: PPKE-n a Gazdaságtörténeti, Szegeden a Közgazdaságtani Doktori iskola tanára, majd vezetője volt. Emeritus professzorként mindkét iskolában jelenleg is tanít. Érdeklődésének középpontjában a gazdaságpolitika fő kérdései állnak. Ezek egyike a fenntartható nyugdíjrendszer létrehozásának feladata, amely a demográfiai folyamatok miatt egyre sürgetőbb probléma.

Majd ötven éve él kiegyensúlyozott házasságban férjével, Botos Józseffel. Két gyermeke született, de férje gyermekével együtt most már 12 unoka boldog nagyszülői. Nagy természet- és irodalom-barát, szerény csongrádi birtokán kiváló bort adó szőlő terem.