Tudományos önéletrajz

Dr. Vécsei László

tanszékvezető egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem

Általános Orvostudományi Kar,

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ,

Neurológiai Klinika

 

Tudományos fokozat: MTA rendes tagja

Munkahely címe: SZTE, ÁOK, Neurológiai Klinika,

Szeged, Semmelweis u.6. V. em.

Tel.:(62) 545-348, 545-351,

FAX: (62) 545-597

e.mail: <vecsei.laszlo@med.u-szeged.hu>

Születési hely és idő: Kiskunfélegyháza, 1954. 09. 10.

Tanulmányok, munkahelyek:

1969-1973 középfokú vegyésztanulmányok (1973; Veszprém, jeles végbizonyítvány)

1973-1979 általános orvosi tanulmányok (MD:1979; SZOTE, Szeged, „Summa cum laude”)

1973-1976 SZOTE, Sebészeti Műtéttani Intézet: tudományos diákkörös

1976-1984 SZOTE, Kórélettani Intézet: tudományos diákkörös, demonstrátor, egyetemi gyakornok, tanársegéd (neuroendokrinológus, klinikai laboratóriumi szakorvos)

1984-1993 POTE, Neurológiai Klinika: klinikai tanársegéd, adjunktus, docens (neurológus szakorvos)

1993- SZOTE, Neurológia: vezető egyetemi tanár; majd Neurológiai Klinika, tanszékvezető egyetemi tanára

Tudományos fokozatok:

1986 orvostudományok kandidátusa

1989 Lundi Egyetem Doktora (Svédország)

1992 orvostudományok doktora

1996 Med. Habil.

2001 MTA levelező tagja

2007 MTA rendes tagja

Munkaviszony:

1993- SZOTE Neurológia, majd SZTE Neurológiai Klinika

Tanulmányutak:

1982 „Basic Methods in Brain and Behavioral Research” (European Training Programme in Brain and Behavioral Research) Bergen, Norvégia

1982, 1983, 1984 Department of Physiology, University of Magdeburg, Magdeburg, Németország

1987-1989 Department of Psychiatry and Neurochemistry, University of Lund, Lund, Svédország

1989-1990 Department of Neurology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA

1992 University of Nijmegen, Nijmegen, Hollandia

1994 University of Rome, Roma, Olaszország

1996 University of Göteborg, Göteborg, Svédország

1997 University of Turku, Turku, Finnország

2004. University of Maryland, Baltimore, USA

2005. University of Beijing, Peking, Kína

2006. Heilongiang University of Chinese Medicine, Harbin, University of Beijing, (Peking), Kína

2008. Peking Union Medical College Hospital, Department of Neurology (Peking), Huashan Hospital, Fudan University (Shanghai, Kína)

2008. Department of Neurosurgery, Addenbrookes Teaching Hospital, University of Cambridge (Cambridge), Nagy-Britannia

 

Fontosabb szakmai szervezeti tagság, elismerések:

· Fontosabb hazai megbízatások

· Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Orvosi Tudományok Osztályának elnöke (2011-)

· MTA elnökségének tagja (2011-)

· MTA Orvosi Tudományok Osztálya elnökhelyettes (2005-2011)

· MTA Orvosi Tudományok Osztálya Klinikai Idegtudományi Bizottság elnöke (2002-2011)

· MTA Orvosi Tudományok Osztálya Klinikai I. Tudományos Bizottság titkára (2000-2008)

· MTA Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság tagja (2005-2010)

· MTA Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) alelnöke (2008-)

· Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének (MOTESZ) elnöke (2007-2008) majd az Elnökség tagja

· MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottság elnöke (2003-2008)

· Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társaságának elnöke (2004-2009), majd az elnökség tagja

· Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) TUKEB alelnöke (2003-2011)

· Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács (ESZTT) tagja (2004-2010)

· ETT Magyar Klinikai Kutatási Bizottság tagja (2006-2009)

· Magyarországi Fájdalom Társaság tiszteletbeli elnöke (2006)

· Neurológiai Szakmai Kollégium elnöke (2009-2011)

· Szakmai Kollégiumok Elnöki Testületének (KET) elnöke (2009-2011)

 

· Fontosabb egyetemi megbízatások

· SZTE ÁOK dékánja (2010-)

· SZTE Szenátus tagja (2010-)

· SZTE Innovációs Bizottság tagja (2010-)

· SZTE Tudományos Ülések Bizottságának (TÜB) elnöke (1998-2010)

· SZTE Habilitációs Bizottság, Klinikai Orvostudományi Szakbizottság elnöke (2003-2009)

· Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola "Kísérletes és Klinikai Idegtudomány Képzési Program" vezetője

· SZTE Délalföldi Neurobiológiai Tudásközpont Igazgatótanács (IT) tagja

· SZTE Tudományos Tanács tagja (2007-2010)

 

· Fontosabb nemzetközi megbízatások

· European Federation of Neurological Societies (EFNS) alelnöke (régió 3) (2011-)

· Európai Neurológiai Társaságok Szövetségének (EFNS) 2011. évi 15. Európai Kongresszus Local Organizing Committee elnöke (Budapest) (2011)

· Európai Neurológiai Társaságok Szövetségének (EFNS) Education Committee elnöke (2007-2010), majd Training and Educational Committee tagja (2011-)

· Európai Neurológiai Társaságok Szövetségének (EFNS) Liasion and European Affairs Committe tagja (2005-)

· European Society for Clinical Neuropharmacology főtitkára (2000-2008)

· Danube Symposium for Neurological Sciences főtitkára (2000-)

· Member of the Scientific Committee of the Society for the Study of Neuroprotection and Neurodegeneration (SSNN) (2010-)

· Headache Research Group (Világ Neurológiai Federáció W.F.N.) tagja (1997-)

· Alpine Basal Ganglia Club International Advisory Board tagja (2000-)

· Organisation for Ph.D. Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System (ORPHEUS) Executive Committee tagja (2005-)

· Member of the European Neurological Society’s (ENS) Fellowship Committee (2010-)

· Fifth International Congress on Vascular Dementia Co-Chairman (Budapest 2005-2007) and Member of the Scientific Advisory Board of VAD Congresses

· Member of the Scientific Advisory Board, 7th International Congress on Mental Dysfunctions and Other Non-Motor Features in Parkinson’s Disease and Related Disorders (Barcelona, 2010)

· Member of the International Advisory Board and Scientific Commitee of 4th World Congress on Controversies in Neurology (CONy) (Barcelona, 2010)

· Atlantic-Euro-Mediterranean Academy of Medical Sciences tagja (2005-)

· Group on Parkinsonism and Related Disorders (Világ Neurológiai Federáció: W.F.N.) tagja (2007-)

· Európai Neurológiai Szakvizsga Bizottság tagja (UEMS-ENS-EFNS; EFNS reprezentánsa) (Milánó 2009, Genf 2010)

· 8th MDPD (Parkinson’ Disease and Related Disorders) Congress, Scientific Advisory Board tagja (Berlin, 2012-)

 

· Folyóirat szerkesztőbizottsági tagságok:

· European Journal of Neurology (2000-2006), Multiple Sclerosis and Related Disorders, Journal of Neurological Sciences (WFN), Journal of Alzheimer’s Diseaase (Associate Editor), Polish Journal of Neurology and Neurosurgery, Romanian Journal of Neurology, Current Topics in Neurology, Psychiatry and Related Disciplines, Journal of Cellular and Molecular Medicine, International Journal of Tryptophan Reserach, The Open Toxiconology, Neural Regeneration Research, Acta Biologica Szegediensis, Scripta Periodica, Neurologia Psychiatria, Clinical Neuroscience/ Ideggyógyászati Szemle, Orvosi Hetilap, Lege Artis Medicinae (2004-2010), Magyar Alapellátási Archivum (1998-2004), Cephalalgia Hungarica, Fájdalom/Pain szerkesztőbizottság tagja, Annals of Albert Szent-Györgyi Medical and Pharmaceutical Center társzerkesztő (1993-2010), Danube Neurology NewsLetter szerkesztője, MOTESZ Magazin főszerkesztője (1999-2009), Szent-Györgyi Hírlevél szerkesztőbizottság tagja (2010-),

 

· Fontosabb elismerések:

· SZOTE Apáthy István Emlékérem és Jutalomdíja (1979), Orvosi Hetilap Markusovszky Díja (1998), Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társaságának „Sántha Kálmán Emlékérme” (1999), "Best Lecturer" SZTE ÁOK Angol-nyelvű Orvosképzés Programja (2000, 2006), Belgrádi Egyetem "visiting professora" (2001), Tudással Magyarországért OTDT Emléklap (2002), SZTE ÁOK "legjobb előadó kategóriájában" kiemelkedő oktatója (2003), Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Innovatív Farmakológus I. Díja (2004), TEVA Természettudományi Kutatási Díja (2004), SZTE Klebelsberg Kuno Díja (2005), Senator Dr Franz Burda Díj (Világ Neurológiai Szövetség, Nemzetközi Parkinson Kongresszusa, Berlin) (2005), Szegedért Alapítvány Szőkefalvi-Nagy Béla Tudományos Díja (2007), TEVA Természettudományi Kutatási Díj (2009), Awarded by the fifth year Medical School class: Department of Neurology „Distinguished University Faculty of 2008-2009” igazgatója, Pro Talentis Díj (SZTE; 2011), Legjobb Intézet (Best Department), Best Lecturer (hallgatói díj) (2010/2011)

 

· Kutatási területe:

· Neurológiai kórképek pathomechanizmusa, új terápiás lehetőségek vizsgálata. A kinurenin rendszer szerepe a neurodegenerációban és neuroprotekcióban. Neuroprotektív vegyületek vizsgálata.