Tudományos önéletrajz


Pintér Zsolt
fejvadász és karrierszakértő
2013 Pomáz, Hegyalja út 46.
Tel.: (06-26)-328-328 Mobil: (06-309)-328-328
E-mail: pinter@pinter.hu website: www.pinter.hu


SZAKMAI PROFIL

♦ 15 éves médiakommunikációs, főiskolai és egyetemi oktatói-előadói tapasztalat.
♦ A nemzetközi kapcsolatok külkereskedelmi és jogi képzettséggel rendelkező szakértője.
♦ Ma a legismertebb „fejvadász” és karrierszakértő.
♦ 16 éves vezetési tanácsadási gyakorlat különös tekintettel a HRM és a karriermenedzselésre.
♦ 22 év gyakorlati tapasztalat a nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok terén.
♦ 5 év a külkereskedelem, a marketing és értékesítés területén.
♦ Többéves intenzív cégalapítási, vezetői és vállalkozásmenedzselési (45 beosztott) és PR gyakorlat.


KÉPESSÉGEK

♦ HR, diplomáciai, külkereskedelmi, jogi, nemzetközi pénzügyi és PR felkészültség.
♦ Kiemelkedő előadói és kommunikációs készség, átlagon felüli szociabilitás.
♦ Kitűnő angol, orosz, tárgyalóképes portugál és társalgási szintű spanyol nyelvtudás.
♦ Professzionális felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
♦ Rendkívül gyors felfogóképesség; átlagon felüli IQ, kimagasló irányítókészség.


SZAKMAI PÁLYAFUTÁS

1990-től: MANAGER CONTACT EXECUTIVE SEARCH KFT., Budapest
Beosztás: „Fejvadász” – ügyvezető igazgató


♦ 1989-ben feleségemmel megalapítottam a ma egyik legismertebb „fejvadász”, más néven „vezetőfelkutató” céget (1990 novemberéig feleségem egyedül „vitte” az üzletet);
♦ 3 tanácsadó és egy felkutatási szakértő (researcher) munkáját irányítom évi átlag 35-45 mFt-os éves árbevétel mellett (kizárólag közép- és felsővezetők, illetve nagyon speciális szaktudást igénylő, ezért nehezen betölthető munkakörök jelöltjeinek direkt megkeresésen alapuló felkutatását vállaljuk);
♦ Megterveztem, majd megszerveztem a társaság marketing és PR tevékenységét (ezt a vona-lat ma is közvetlenül én irányítom és képviselem a céget nemzetközi és hazai konferenciá-kon, kongresszusokon, szimpóziumokon, szakmai találkozókon);
♦ Kialakítottam az értékesítési és gazdálkodási stratégiát, meghatároztam az üzletpolitikát és az üzleti filozófiát („inkább keveset, de azt aprólékosan, professzionális kivitelezésben és e cizellált kézimunkának megfelelő árszinten végezzük főként visszatérő kliensek számára”);
♦ Felmértem a potenciális megbízói célcsoportot és szisztematikusan „megdolgoztam” azt;
♦ Megkerestem, majd kapcsolatot tartottam a kliensekkel melyek között olyan cégek szere-pelnek, mint a Thyssen-Hünnebeck, a Hörmann, a Delphi, a Transelektro, a Whirlpool, a Holcim Hungária, az ABB vagy a Raiffeisen Bank.

TOVÁBBI TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG:

1.
1996-tól: PINTEER INSTITUTE & MANAGEMENT CENTRE KFT., Budapest
Beosztás: ügyvezető partner és tréner
„Humán menedzsment tanfolyamok”, „állásvadász tréningek” és a „Pintér-show”-ként elhí-resült előadásaim szervezésére létrehozott vállalkozás.
1995-től: M.C.I. SELECTION SZEMÉLYZETI TANÁCSADÓ KFT., Budapest
Beosztás: résztulajdonos és szakmai tanácsadó
A kevésbé magas szintű beosztások jelöltjeinek, illetve fiatal diplomás szakemberek igényes, de gyors és egyszerű keresésére („selection”) létrehozott tanácsadó cég.
Pintér Zsolt

2.
1991-től: HORTON INTERNATIONAL HUNGARY KFT., Budapest
Beosztás: ügyvezető partner és egyben regionális vezető
(a Horton International kelet-európai alelnöke)
1991 novemberében a 7 alapító partner egyikeként csatlakoztunk az akkor „Horton Group International” nevű nemzetközi fejvadász konzorciumhoz, melynek ma az USA-tól Latin-Amerikán, a Távol-Keleten és Ausztrálián át egészen Kelet-Európáig 40 országban 45 irodája működik világszerte

A FEJVADÁSZATOT MEGELŐZŐ PÁLYAFUTÁS:

1987– 90: MGM RADAX KERESKEDELMI IGAZGATÓSÁGA, Budapest
Beosztás: Import osztályvezető, majd
Import- és értékesítési vezető
♦ Miután sikeresen megszerveztem a 18 fős import osztály munkáját és irányítottam a Metal-impex KKV-tól átvett teljes csapágyimportot, lehetőséget kaptam a teljes belföldi értékesí-tés közvetlen irányítására;
♦ Szakmai kihívást jelentett a 45 fős import- és értékesítési divízió megszervezése, a folyamat és a munkakörök kialakítása, a munkaköri leírások elkészítése, a dolgozók ösztönzési/teljesítményértékelési rendszerének megtervezése, illetve a szervezet irányítása;
♦ Közvetlen irányításommal realizálódott az ország stratégiai fontosságú csapágyimportjá-nak és értékesítésének 90%-a ideértve a teljes tőkés és KGST relációt (20 millió USD);
♦ Mi láttuk el csapággyal – többek között – a Tungsramot, a Csepel Műveket, a RÁBÁ-t, a Ganz Gépgyárat, az MMG-t.
♦ Képviseltem a hazai csapágyipart nemzetközi üzleti tárgyalásokon (Németország, Nagy-Britannia, Olaszország, Franciaország stb.), illetve a KGST Csapágyipari Együttműkö-dési Szervezet (CSESZ) rendszeres nemzetközi megbeszélésein (Szovjetunió, Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia).

1985– 87: KONZUMEX KÜLKERESKEDELMI VÁLLALAT, Budapest
Beosztás: Üzletkötő
♦ Megszerveztem és lebonyolítottam különböző élelmiszertermékek és kozmetikai cikkek exportját a közel-keleti, illetve Öböl-menti országokba (Abu-Dhabi, Kuvait, Egyesült Arab Emirátusok, Bahrein), ahol több ízben vettem részt tárgyalásokon és képviseltem a vállalatot nemzetközi kiállításokon;
♦ Megterveztem, majd lebonyolítottam egyes élelmiszeripari termékek (Marlboro, Jim Beam, Black&White stb.) és kozmetikumok (Laura Biagiotti, Cacharel, Yves Saint Laurent stb.) importját, majd valutás értékesítését;
♦ Átszerveztem és racionalizáltam a KGST választékcsere ügyintézést román relációban; újabb termékeket/cégeket kutattam fel és kapcsoltam be üzleti partnereink sorába.

1983– 85: KÜLÜGYMINISZTÉRIUM, Budapest
Beosztás: Referens
♦ A referatúrán belül felelős voltam a nemzetközi politikai és katonai szövetség-rendszer tag-államainak politikai kapcsolataiért;
♦ Szakértőként előkészítettem, illetve résztvettem fontos nemzetközi rendezvények megszer-vezésében, majd lebonyolításában (Külügyminiszteri Bizottsági ülések, Politikai Ta-nácskozó Testületi ülések);
♦ Rendszeres politikai elemzéseket készítettem a felsővezetés (párt- és állami) tájékozta-tása céljából.

SZAKKÉPZETTSÉG

2008-tól: Phd. megszerzése folyamatban a Pannon Egyetemen
1985–90: ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Másoddiplomás jogi tanulmányok. 1990: Absolutorium cum laude.
Pintér Zsolt

3.
1985–87: Külkereskedelmi Minisztérium Továbbképző Intézete (KOTK) Felsőfokú külkereskedelmi szakképzettség megszerzése (minősítés: kitűnő).
1978–83: Szovjetunió Külügyminisztériumának Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intézete (IMO), Diplomácia Szak, portugál-angol szakterület. „Cum laude” diploma megszerzése. Honosítva: MKKE „nemzetközi kapcsolatok szakos közgazda”

NYELVISMERET
angol: külügyi és külkereskedelmi szakmai anyaggal bővített felsőfokú nyelvvizsga
orosz: külügyi és külkereskedelmi szakmai anyaggal bővített felsőfokú nyelvvizsga
portugál: külügyi és külkereskedelmi szakmai anyaggal bővített felsőfokú nyelvvizsga
spanyol: társalgási szint (olvas, beszél)

INFORMATIKAI ISMERETEK
Professzionális felhasználói szintű ismeretek:
♦ Operációs rendszerek (DOS 6.22, Windows ‘95, ’98) és alkalmazásaik, illetve kiegészítő rendszerszoftverek;
♦ Hálózati (LAN) ismeretek (Novell, Windows)
♦ Szövegszerkesztők (Word for Windows 7.0 és WordStar for DOS 5.0);
♦ Prezentációs programok (Microsoft Powerpoint és Harward Graphics 2.3);
♦ Grafikus programok (PaintShopPro és Adobe Photoshop);
♦ Internetes levelező és böngésző programok (Netscape, Opera, Microsoft IE 6.0 és Microsoft Outlook Express 6.0);
♦ Intenzív gyakorlat weboldalak marketing- és PR-stratégiai szempontú tervezésében.

GÉPJÁRMŰVEZETŐI JOGOSÍTVÁNY „B” és „A” kategóriás, „tiszta”

SZERVEZETI TAGSÁGOK/OKTATÁS/PUBLIKÁCIÓK
♦ Országos Személyügyi Kollégium (a Munkaügyi Miniszter tanácsadó testülete, 1992-96)
♦ „HOPE ’87 A Fiatalok Munkahelyeiért” nemzetközi alapítvány kuratórium elnöke (1991-95)
♦ Humán Menedzserek Országos Szövetsége
♦ Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara (1992-98)
♦ FEACO (Vezetési Tanácsadók Nemzetközi Szervezete)
♦ IAESC (Nemzetközi Vezetőfelkutatási Tanácsadók Szövetsége)
♦ Joint Venture Szövetség
♦ MGK Külkereskedők Szövetségének Etikai Bizottsága
♦ GTTSZ Elnökségi tag
Az oktatói-előadói és publikációs, illetve médiaszereplésre vonatkozó információkat ld. a csatolt mellékletben!

SZEMÉLYI ADATOK

Születési idő: 1958. november. 21. Budapest Családi állapot: nős Gyermekek: Zsolt Attila (1993), Laura Lilla (1996) Lakcím: 2013 Pomáz, Hegyalja u. 46. (értesítési cím, nem publikus) Munkahely: 1137 Budapest, Katona J. u. 3. II/18. (publikus cím) Telefon: 329-0000 (munkahely), 06-26-328-328 (lakás), 06-309-328-328 (mobil) Hobbik: modellezés, zongora/keyboard, síelés, vízisportok (úszás, vitorlázás, szörf).