Előadónkról

Mucsi_laszloDr. Mucsi László
egyetemi docens
Természettudományi és Informatikai Kar

Dr. Mucsi László 1989-ben végzett matematika-földrajz-számítástechnika szakos középiskolai tanárként a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. Egyetemi tanulmányai előtt már aktívan barlangászkodott, és feltáró munkát végzett a bükki Hajnóczy-barlangban. Ez is motiválta, hogy a Jakucs László professzor vezette szegedi karsztmorfológiai iskola hagyományait folytatva kutatásokat folytasson egyetemi hallgatóként. Ennek eredményeként Országos Tudományos Diákkonferenciákon III., majd I. díjat nyert, és így az elsőként Pro Scientia Aranyérmet kapott diákkörösök között is helyet kapott. Az egyetem befejezése után 3 évig középiskolai tanárként dolgozott, és emellett kutatásait folytatva 1992-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett. 1992-be került vissza a Természeti Földrajzi Tanszékre, ahol Mezősi Gábor professzor tanácsára kutatási területként az alkalmazott geoinformatikát, és a távérzékelést választotta. 1993-ban, 94-ben 18 hónapot töltött a Liegi és a Huddersfieldi Egyetemen. 1997-ben PhD doktori fokozatot, 2006-ban habilitált doktori címet szerzett, 1999 óta egyetemi docens. Fő kutatási területei a geoinformatika és a távérzékelés földtudományi alkalmazásai, ezen belül a városi felszínborítás és területhasznosítás változásainak vizsgálata űrtávérzékeléses adatokkal, valamint a talajvíz, a belvíz térképezése geoinformatikai, geostatisztikai módszerekkel.

2005 óta, immár harmadik 3 éves ciklusban, a Természettudományi és Informatikai Kar oktatási dékánhelyetteseként is tevékenykedik. A földrajz alapszaknak és a geográfus mesterszaknak, a hallgatók között népszerű geoinformatikus szakirányának felelőse. Elnöke a Szegedi Akadémiai Bizottság Geoinformtikai és geostatisztikai munkabizottságának és a Magyar Földrajzi Társaság Szegedi Osztály titkára. Több OTKA, IKTA, TÁMOP, GOP pályázatnak volt már témavezetője, szakmai koordinátora. Tudományos eredményeit nemzetközi konferenciákon és 80 publikációban mutatta be. A 2004-ben megjelent Műholdas távérzékelés könyvét az összes magyar felsőoktatási intézmény e témájú kurzusához ajánlott irodalomként használják. 2009-ben oktatói és kutatói tevékenységéért a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Előadásában, a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék kutatócsoportja által, a belvíztérképezés során használt adatgyűjtési módszerekről, a kutatócsoportban továbbfejlesztett képalkotási és feldolgozási eljárásokról és azok eredményeiről számol be.