Tudományos önéletrajz

Tanulmányok:

Általános iskola: Kelebia, 1945-1953

Középiskola: Irinyi János Vegyipari technikum, Szeged, 1953-1957

Egyetem: JATE, Szeged, biológia-kémia szak, 1957-1962.
Eötvös Loránd Kollégiumi tagság: 1958-1962

Nyelvismeret:

orosz (középfokú nyelvvizsga,1971)

angol (kandidátusi nyelvvizsga,1979)
spanyol, német

Minősítések megszerzése:

1962 Biológia-kémia szakos középiskolai tanári diploma szerzése a JATE TTK-n;
1966 Egyetemi doktori vizsga .
1980 Kandidátusi vizsga

1996 PhD doktorrá avatás a JATE-n.

1996 Habilitáció a Janus Pannonius Tudományegyetemen, Pécsett.

2008 Címzetes egyetemi tanári cím elnyerése

 

Oktatási-kutatási gyakorlat:
1. Oktatás:
1962-1967: Tanársegédi beosztás a JATE Növénytani Tanszékén
1967-1981: Adjunktusi beosztás a Növénytani Tanszéken;
1981-2002: Egyetemi docensi beosztás;
Oktatott diszciplinák:
Az oktatómunka három intézmény hallgatóira terjedt ki:
1/ JATE biológia tanár- és biológus (molekuláris biológus és ökológus) szakjai (1962-)
2/ a volt Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem gyógyszerész hallgatói (1962-1991)
3/ a volt KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Kara hallgatói részére tartott órák (1971-1977).
2002 – től: nyugállományú egyetemi docensként végzett oktatómunka

Jelenleg oktatott speciális kollégiumok: 1) Aerobiológia,
2) A trópusok növényvilága,

3) A Biblia növényei

2. Tudományos kutatás

1962-1967: levélepidermisz vizsgálatok,doktori disszertáció készítése a témából;
1967-1987: paleopalinológiai kutatások: kréta időszak sporomorfa-együtteseinek vizsgálata; a korai zárvatermő pollenszemek tanulmányozása;(e témából a kandidátusi értekezése védése: 1980.április 25.)
1987-: környezetvédelmi - aerobiológiai kutatások:
  aeropalinológiai kutatások: a hazai aeroallergén fajok vizsgálata;
1989 -2010: a dél-alföldi és a DKMT euroregionális polleninformációs szolgálat megszervezése, irányítása.

 

1) Paleopalinológiai vizsgálatok (1966-1993)

a/ Elméleti kutatás:
1. A magyarországi alsókréta kori üledékek sztratigráfiai elemzése a kőzetekben lévő spórák és virágporszemek alapján; a korai zárvatermő növények pollenjének komplex vizsgálata.
2. Az UNESCO IGCP különböző projektjeiben való nemzetközi együtt-működés, palinológus specialistaként. E projektek: 287.sz., 216.sz., 235.sz., 262.sz., 362.sz. projekt. A 262. sz. programban projekt vezető.

b/ Alkalmazott kutatás (KK-megbízások):
1.A Központi Földtani Hivatal és a Magyar Állami Földtani Intézet részére végzett rétegtani és fáciesökológiai vizsgálatok, 1972-1991 között.
2. A Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet részére kőolajkutató fúrások kőzeteinek kormeghatározása (1981-1992 között).

3. A Bauxitkutató Vállalat által küldött kőzetek kormeghatározása (1978-87)


2) Aeropalinológiai kutatások (1987 óta)

1) Az aerobiológiai kutatás megszervezése a Dél-alföldön:
a/ A dél-alföldi pollenallergén növények feltérképezése (1987-1992)
b/ Aeropalinológiai-allergológiai kutatás (szakorvosokkal közösen).
c/ A parlagfű, mint a legveszélyesebb allergén aerobiológiai vizsgálata.
2) A Dél-alföldi Polleninformációs Szolgálat megszervezése, irányítása.
Heti polleninformációk küldése nemzetközi és hazai felhasználóknak.
3) Magyarországi barlangok aeropalinológiai kutatása (1991-1992)
(Phare 134.sz.program keretében)
4) A Balaton térségének pollenmonitoringja (1995-1997)
a Miniszterelnöki Hivatal akkori balatonkutatási programja keretében.
5) Az Euroregionális Polleninformációs Szolgálat megszervezése, működtetése.

Kooperáció a temesvári és újvidéki egyetem biológiai intézeteivel.

Egyesületi tagságok:

International Association on Aerobiology (IAA),1989-2009;
Europaean Aeroallergen Network (EAN), 1989- 2007;
Europaean Polleninformation Service (EPI), 1990- 2010;
Paleobotanical-Palynological Society of Utrecht (PPGU), 1989-1998.

Magyar Allergológusok és Klinikai Immunológusok Társasága (MAKIT), 1989-

Magyar Rétegtani Bizottság Kréta Albizottsága,1978- 1998;
MTA SZAB Környezettudományi Szakbizottság, 1970-1999;

MTA Botanikai Szakbizottság ,1994-1998.

 

Publikációk, előadások külföldi konferenciákon.

Publikációk száma: 205, ebből a 2002-ben történő nyugdíjazás után 106.
Előadások száma 96. Ebből külföldi konferenciákon: 34, hazai konferenciákon: 62.

Néhány kiemelt előadás:
1975: 11th International Botanical Congress, Leningrad;
1975: International Conference on Evolutionary Biology, Liblice(Praha);
1983: Symposium of Cretaceous Stage Boundaries, Kopenhagen;
1984: 27 th International Geological Congress, Moscow;
1988: International Symposium on Circum-Mediterranean Palynology, Utrecht;
1990: 4 th International Conference on Aerobiology, Stockholm;
1992: 5th Congr. of Europaean Academy of Allergology and Clinical Immunology, Paris;
1992: 7 th International Palynological Conference, Aix de Province.

Tanulmányutak:
Szovjetúnió(1969, 1971,1977), Csehszlovákia(1972), Bulgária(1975), Lengyelország (1982,1990), Kuba(1979,1988), Hollandia(1988-89-90), Finnország(1987), Ausztria(1990), Spanyolország (1992, 1998), Franciaország (1994).