Előadónkról

Pluhar_AndrasDr. Pluhár András
egyetemi docens
SZTE TTIK

Pluhár András Gyulán született, középiskolai tanulmányait az Erkel Ferenc Gimnáziumban végezte.
1988-ban szerzett a JATE-n modellalkotó matematikus diplomát. Ezután a Magyar Tudományos Akadémia
Szegedi kutatócsoportjába került tudományos segédmunkatársként. 1990 és 1994 között a Rutgers
University PhD programjában vett részt és szerzett doktori fokozatot. 1994-től a JATE Számítástudomány
Tanszéken tanársegédi, majd 1998-tól adjuntusi beosztásban. 2007-től az SZTE Számítógépes Optimalizálás
Tanszék docense.

Diplomamunkáját gráfelméletből írta Blázsik Zoltán témavezetésével, míg a doktori értekezését
kombinatorikus játékokról, melyben Beck József volt a témavezetője. A kutatásaiban továbbra is
ezek a fő területek, az utóbbi időben kiegészülve a gráfalapú adatbányászattal.

20 folyóirat cikket, 8-10 konferencia cikket illetve riportot és 3 jegyzetet írt.

1995-ben "Kiváló oktatásért" díjat kapott a JATE-n, 2001-ben Erasmus kurzust tartott Grazban
(TU of Graz) "Combinatorial Games" címmel, 2002-2003-ban pedig az IQN program keretében Drezdában
posztgraduális kurzust "Probabilistic Models" címmel. 2007-ben meghívott előadó Oberwolfachban,
a "Positional Games" mini-workshop-on.

Az utóbbi években az főleg a Döntési rendszerek, Operációkutatás, Gráfelméleti algoritmusok,
Játékelmélet kurzusokat oktatja.