Tudományos önéletrajz


I. Személyi adatok:

Név: Gyimóthy Tibor

Szül. helye, ideje: Tata 1953. 09. 25.

 

II. Foglalkozási adatok:

Eddigi munkahelyei, beosztásai

Munkahely

MTA-JATE Automataelméleti Kutatócsoport 1975-1984 tudományos segédmunkatárs

MTA-JATE Automataelméleti Kutatócsoport 1984-1996 tudományos munkatárs

MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport 1996-2003 tudományos főmunkatárs

SZTE Informatikai Tanszékcsoport 2003- 2010 tanszékvezető egyetemi docens

SZTE Informatikai Tanszékcsoport 2010- tanszékvezető egyetemi tanár

 

III. Képzésre vonatkozó adatok:

 

1. Legmagasabb iskolai végezettsége

József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar Programtervező

Matematikus szak

 

2. Tudományos fokozatok

A fokozat megnevezése tudományterülete

Egyetemi doktori Informatika

PhD Informatika

MTA doktora Informatika

 

3. Értekezéseinek címe:

egyetemi doktori: Attributum Nyelvtanok és Alkalmazásaik

kandidátusi/PhD: Attributum Nyelvtanok és Alkalmazásaik

MTA doktori: Szoftverkarbantartást támogató módszerek

 

4. Idegennyelv ismerete

Angol középfok

 

 

IV. Kitüntetései:


Kalmár László díj: 1997

Egyéb elismerések: (pl. Széchenyi, Bolyai, Humboldt-ösztöndíj stb.)

Széchenyi-ösztöndíj: 1999-2002

 

V. Tudományos társaságokban betöltött szerep:

Társaság neve Mettől-meddig

European Software Engineering Conference (ESEC)/

ACM Foundations of Software Engineering (FSE) (Irányító Bizottság) 2009-

European Joint Conferences ont he Theory and Practice

of Software (Irányító Bizottság) 1996-1998

European Conference on Software Maintenance and

Reegineering (Irányító Bizottság) 2001-2003

IEEE Computer Society European Activity

Committee társelnöke 1996-1997

IEEE Computer Society Central and Eastern European

Initiative Committee elnöke 1999-2001

IEEE Computer Society-NJSZT Forum elnöke 1999-2001

 

VI. Közéleti tevékenység:

MAB Matematikai bizottsága 2008- 2010

OTKA Elektrotechnikai – Elektronikai bizottsága 2008-2010

MTA Matematikai és Természettudományi Kuratóriuma 2006-2008

MTA Matematikai Doktori Bizottságának 2009-