Előadónkról

Gyimothy_TiborDr. Gyimóthy Tibor
tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE TTIK

Gyimóthy Tibor Tatán született 1953-ban. A József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán (JATE) szerzett programozó matematikus (1975) majd programtervező matematikus diplomát (1981). Attribútum nyelvtanok és alkalmazásaik címmel „summa cum laude” minősítéssel kapott a JATE-n egyetemi doktori címet 1984-ben. PhD fokozatot szerzett a JATE Informatikai Tanszékcsoportnál 1996-ban majd MTA doktori fokozatot 2008-ban.

A Kalmár László által vezetett MTA Automataelméleti Tanszéki Kutatócsoportnál kezdett el dolgozni 1975-ben. A kutatócsoport 1996 január 1-tol kezdődően MTA-JATE Mesterséges Intelligencia Tanszéki Kutatócsoport névvel folytatta működését. 2003-tól a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportnál tanszékvezető egyetemi docensként, majd 2010-től tanszékvezető egyetemi tanárként dolgozik.

Kutatási munkája első eredményeként kollégáival közösen létrehoztak egy általános célú, attribútum nyelvtan alapú fordítóprogram író rendszert, majd programok függőségi viszonyainak vizsgálata, programszeletelési algoritmusok kidolgozása illetve szoftverkarbantartás jelentette a fő kutatási területét. Irányításával kidolgozásra került egy szoftverkarbantartást támogató módszertan és keretrendszer, ami nemzetközileg is ismertté vált, akadémiai környezetből több mint ezren töltötték le, és jelentős ipari alkalmazások is készültek.

Négy, társszerzőkkel készített publikációja konferencia legjobb cikke kitüntetést nyert el nemzetközi konferenciákon. Több mint 50 rangos nemzetközi konferencia programbizottságának volt tagja és 4 alkalommal volt nemzetközi programbizottság elnöke. A 2011-ben Szegeden megrendezésre került European Software Engineering Conference (ESEC)/ ACM Foundations of Software Engineering (FSE) konferencia általános elnöke volt. Szerkesztő-bizottsági tagja a Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice (Wiley) nemzetközi folyóiratnak. A tudományos munka mellett aktívan részt vesz nemzetközi és hazai szoftverfejlesztéssel kapcsolatos kutatás-fejlesztési projektek irányításában. Vezető szerepet vállalt a Dél-Alföldi Szoftveripari Klaszter létrehozásában. Kalmár díjat kapott 1997-ben, Széchenyi Professzori Ösztöndíjas volt 1998-tól 2002-ig. Eddig tíz sikeresen megvédett PhD disszertáció témavezetését végezte.