Válogatott publikációk

Kürti, L., Á. Kukovecz, G. Kozma, R. Ambrus, M.A. Deli, P. Szabó-Révész:

Study of the parameters influencing the co-grinding process for the production of meloxicam nanoparticles
Powder Technol. (2011), 212, 210-217. IF: 1,887

Ambrus, R., N. N. Amirzadi, Z. Aigner, P. Szabó-Révész:

Formulation of poorly-watersoluble gemfibrosil using power ultrasound

Ultrasonics Sonochemistry (2011), 19, 286-291. IF: 3,199

Pomázi, A., R. Ambrus, P. Sipos, P. Szabó-Révész:
Analysis of co-spray-dried meloxicam-mannitol systems containing crystalline microcomposites

J. Pharm. Biomed. Anal. (2011), 56, 183-190. IF: 2,733

Jójárt-Laczkovich, O., P. Szabó-Révész:
Formulation of tablets containing an „in-process” amorphized active pharmaceutical ingredient
Drug Dev. Ind. Pharm. (2011), doi: 10.3109/03639045.2011.569933

Szűts, A., P. Láng, R. Ambrus, L. Kiss, M.A. Deli, P. Szabó-Révész:
Applicability of sucrose laurate as surfactant in solid dispersions prepared by melt technology
Int. J. Pharm. (2011), 410, 107-110. IF: 3,607

Szabados-Nacsa, Á., P. Sipos, T. Martinek, I. Mándity, G. Blazsó, Á. Balogh, P. Szabó-Révész, Z. Aigner:
Physico-chemical characterization and in vitro/in vivo evaluation of loratadine: dimethyl-β-cyclodextrin inclusion complexes
J. Pharm. Biomed. Anal. (2011), 55, 294-300. IF: 2,733

Ambrus, R., A. Pomázi, K. Réti-Nagy, F. Fenyvesi, M. Vecsernyés, P. Szabó-Révész: Cytotoxicity testing of carrier-based microcomposites for DPI application Pharmazie (2011), 66, 549-550 IF: 0,869

Czizmazia, E., G. Erős, O. Berkes, Sz. Berkó, P. Szabó-Révész, E. Csányi:

Ibuprofen penetration enhance by sucrose ester examined by ATR-FTIR in vivo

Pharm. Dev. Technol. DOI: 10.3109/10837450.2010.508076 IF: 0,975

Ambrus R., Pomázi A., Szabóné Révész P.:
A nanotechnológia mint új irányvonal a hatóanyagkristályok formulálásában
Magyar Kémiai Folyóirat (2010), 116. 96-100.

Maroda, M., M. Bodnár, Sz. Berkó, J. Bakó, G. Erős, E. Csányi, P. Szabó-Révész, J. F. Hartmann, L. Kemény, J. Borbély:
Preparation and investigation of a cross-linked hyaluronan nanoparticles system
Carbohydrate Polymers (2010), 83, 1322-1329. IF: 2,644

Ambrus, R., N.N. Amirzadi, P. Szabó-Révész:
Effect of sonocrystallization on habit and structure of Gemfibrozil crystals
Chem. Eng. Technol. (2010), 33 827-832. IF: 0,923

Sipos, E., A. Kurunczi, A. Fehér, Zs. Penke, L. Fülöp, Á. Kasza, J. Horváth, S. Horvát, Sz. Veszelka, G. Balogh, L. Kürti, I. Erős, P. Szabó-Révész, Á. Párducz, B. Penke, M. A. Deli:
Inranasal delivery of human beta-amyloid peptides in rats: towards a new model of Alzheimer’s disease
Cell. Mol. Neurobiol. (2010), 30, 405-413. IF: 2.550

Pomázi A., Szabóné Révész P., Ambrus R.:
Pulminális gyógyszerbevitel, DPI készítmények formulálásának szempontjai
Gyógyszerészet (2009), 53, 397-404.

Horvát, S., A. Fehér, H. Wolburg, P. Sipos, S. Veszelka, A. Tóth, L. Kis, A. Kurunczi, G. Balogh, L. Kürti, I. Erős, P. Szabó-Révész, M. A. Deli:
Sodium hyaluronate as a mucoadhesive component in nasal formulation
enhances delivery of molecules to brain tissue
Eur. J. Pharm. Biopharm. (2009), 72, 252-259. IF: 3,344

Kürti L., Deli M., Szabóné Révész P.:
Intranazális gyógyszerbevitel újabb lehetőségei szisztémás hatás elérése céljából
Gyógyszerészet (2009), 53, 67-73.