Szakmai önéletrajz

Dr. Révész Piroska
tanszékvezető egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem

Gyógyszerésztudományi Kar

Cím: 6720 Szeged, Eötvös u. 6
Telefon: 36-62-545-572
Fax: 36-62-545-571
e-mail: revesz@pharm.u-szeged.hu

www.@pharm.u-szeged.hu
 

 

Született: 1951. augusztus 19. Rétközberencs

 

Szakmai képzettség, tudományos fokozatok

 • okleveles gyógyszerész, Szegedi Orvostudományi Egyetem (SZOTE), 1975
 • egyetemi doktor, Szegedi Orvostudományi Egyetem, 1979
 • szakgyógyszerész (gyógyszertechnológia), 1979
 • a gyógyszerészeti tudomány kandidátusa, MTA Minősítő Bizottság, 1992
 • habilitáció, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, 1996
 • MTA doktor (DSc), Budapest, 2006

 

Munkahelyek, beosztás

 • 1975-1979 egyetemi gyakornok, SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet
 • 1979-1985 egyetemi tanársegéd, SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet
 • 1985-1998 egyetemi adjunktus, SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet
 • 1998-2004 egyetemi docens, SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet
 • 2004. szeptember 1. egyetemi tanár, SZTE Gyógyszertechnológiai Intézet
 • 2005. július 1-től SZTE Gyógyszertechnológiai Intézetének vezetője

 

Oktatási tevékenység, felsőoktatási megbízások, tisztségek

 • Gyógyszertechnológia tárgy oktatása magyar és angol nyelven.
 • Záróvizsga bizottság tagja 2000-től.
 • TDK (15 fő) és szakdolgozati (25 fő) témák vezetése.
 • Gyógyszertechnológiai Intézet tanulmányi felelőse (1996-2003)
 • Szakképzésben előadások tartása és konzulensi feladatok ellátása 2000-től.
 • Szakvizsgabizottság tagja 2004-től.
 • Részvétel gyógyszerész továbbképzésben (SZTE Gyógyszerésztudományi Kar, Phoenix Pharma Rt., MGYT, UNIDO-MEDITOP, EGIS Nyrt, Richter Gedeon Nyrt.)
 • SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Doktori Iskolájának alapító tagja (2000), valamint a Gyógyszertechnológia doktori program vezetője 2010-től
 • Gyógyszerésztudományi Kar jegyzője 2000-2003
 • Gyógyszerésztudományi Kar oktatási dékánhelyettese (2003-2009)

 

Kutatási tevékenység

 • Hatóanyagok fizikai kémiai sajátságának módosítása
 • Farmakonok és farmakon-jelöltek biohasznosíthatóságának növelése
 • Mikronizálás, nanonizálás, amorfizálás
 • Nanotechnológia
 • Modern gyógyszerbeviteli formák

 

Publikációs tevékenység

 • 181 közlemény, ebből 125 nemzetközi folyóiratban jelent meg
 • 71 előadáskivonat
 • 134 előadás országos és nemzetközi tud. rendezvényeken
 • 2 szabadalom társfeltalálója
 • 42 ipari kutatási-fejlesztési témában részvétel
 • 1 könyv szerkesztése
 • 4 könyvfejezet
 • 3 egyetemi jegyzet

 

PhD témák vezetése

 • Ferenczi Györgyi: VitacelR alkalmazása a tabletták közvetlen préselése során, Egyetemi doktori értekezés, Szeged, 1993.
 • Bognár Judit: LudipressR alkalmazása a tabletták közvetlen préselése során, Egyetemi doktori értekezés, Szeged, 1994.
 • Serwanis Fahim Serwanis (Egyiptom): Surface treatment of acetylsalicylic acid crystals by Wurster method, PhD Theses. Szeged, 2000.
 • Göcző Hajnalka: Spherical crystallization of drug materials for direct tablet-making. PhD Theses. Szeged, 2002.
  Pallagi Edina: New possibilities for the development of iron(II)sulfate containing solid products with sustained drug release. PhD Theses. Szeged, 2004.
 • Anikó Szepes: Application of non-conventional methods in the physico-chemical processing of pharmaceutical biopolymers for the aim of drug formulation. PhD Thesis. Szeged, 2007.
 • Parya Resi Nassab: Enhancement of the dissolution of meloxicam in binary systems. PhD Thesis. Szeged, 2007.
 • Ágota Gombás: Study of the physico-chemical properties of the crystalline and amorphous materials. PhD Thesis. Szeged, 2008.
 • Amir Bashiri Shahroodi: Dropping method as a new possibility in preparation of solid dispersion. PhD Thesis. Szeged, 2008.
 • Szűts Angéla: Study of the applicability of sucrose esters in hot-melt technology. PhD Thesis, Szeged, 2009.
 • Laczkovich Orsolya: Amorphization of crystalline active pharmaceutical ingredients. PhD Thesis, Szeged, 2011.

 

Tudományos egyesületekben, szakmai szervezetekben betöltött szerep

 • MGYT Ipari Szervezetének tagja (1990-től)
 • SZAB Biofarmáciai munkabizottságának elnöke (1991-1995)
 • MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztály titkára (1992-1996)
 • MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság tagja (1997-től)
 • MKE Kristályostási és Gyógyszerformulálási Szakosztály vezetőségi tagja (1995-2010)
 • MTA Köztestületi tag (1996-tól)
 • MTA Gyógyszerésztudományi Komplex Bizottság tagja (2005-2008)
 • SZAB Gyógyszertechnológiai munkabizpttságának elnöke (2011-től)

 

Lektori tevékenység:

 • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,
 • Drug Development and Industrial Pharmacy
 • European Journal of Pharmaceutical Sciences
 • Juornal of Pharmaceutical Sciences
 • European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics
 • Current Drug Delivery
 • Letters in Drug Design and Discovery
 • Colloid and Polymer Sciences
 • Pharmaceutical Research
 • Crystal Growth and Design
 • Journal of Drug Delivery Science and Technology

 

Kutatói ösztöndíj:

 • Martin-Luther-Egyetem, Halle-Wittenberg, Gyógyszerészeti Kar (Németország) Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Tanszék, 1980-1995, 1-2 hetes tanulmányutak
 • DAAD-MÖB kutatói ösztöndíj, 2 hónap (1999)

Martin-Luther-Egyetem, Halle-Wittenberg, Mérnöki Kar, Eljárástechnikai Tanszék

 

Hazai és nemzetközi projektek témavezetése

 • OTKA T023029: Különböző habitusú hatóanyagkristályok felületkezelésének tanulmányozása (1996-1999)
 • OTKA T032707: A szférikus kristályosítás és a gyógyszerforma kialakítása közötti kapcsolat tanulmányozása (2000-2003)
 • OTKA T047166: Kristályos gyógyszeralapanyagok amorfizálásának tanulmányozása (2004-2006)
 • DAAD-MÖB projekt (Martin-Luther Egyetem, Eljárástechnikai Tanszék, Halle- Saale)
 • Zusammenhang zwischen der Konfektionierung (aus Schmelzen) mit Qualitätsverbesserung von Grundstoffen zum Zweck der Formulierung von Arzneimittel (2000-2001) Témavezető német részről: Dr. Joachim Ulrich professzor
 • DAAD-MÖB projekt (Martin-Luther Egyetem, Eljárástechnikai Tanszék, Halle- Saale) Verbesserung in der Verarbeitbarkeit von problematischen Wirkstoffen bei ihrer Formulierung zu Arzneimittel (2003-2004)

Témavezető német részről: Dr. Joachim Ulrich professzor

 • Magyar-Szlovén TÉT (2007-2008) (Ljubljanai Egyetem) Modification of the physico-chemical properties of drug materials and excipients for the improvement of processibility and optimisation of bioavailability
  Témavezető szlovén részről: Dr. Stane Srcic professzor
 • DAAD-MÖB projekt (Martin-Luther Egyetem, Eljárástechnikai Tanszék, Halle- Saale) Pharmaceutical product design by crystallization technologies (2011-2012)
  Témavezető német részről: Dr. Joachim Ulrich professzor
 • TIOP 1.3.1-07/2/2F-2009-0004, Dél-Alföldi Tudáspólus Felsőoktatási Infrastruktúra, műszerek beszerzése (2009-2011)
 • TÁMOP-4.2.2/ 08/1-2008-0001, Nemzetközi fotobiológiai interdiszciplináris kutatások (2009-2011)
 • TÁMOP-4.2.2/08//2008-0013, Keringési anyagcsere és gyulladásos betegségek teranosztikája (2009-2011)
 • TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV, Kutatóegyetemi kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen (2010-2012)
 Elismerések
 • Rektori dicséretek (1981, 1983, 1985, 1986)
 • Miniszteri dicséret ((1985)
 • SZOTE Kiváló Oktatója (1994)
 • Rektori dicséret oktató és oktatásszervező munkáért (2002)
 • Elismerő oklevelek TDK témavezetésért (1978, 1988, 1999, 2001, 2002, 2003)
 • Elismerő oklevél "Pro Scientia" aranyérmet nyert hallgató témavezetéséért (2003)
 • Apáczai Csere János díj (2010)