Előadónkról

Prof. Dr. Bari Ferenc egyetemi tanár
SZTE ÁOK Élettani Intézet
Dr. Bari Ferenc 1954-ben Csongrádon született. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. 1978-ban jeles rendű diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán. Az egyetemi tanulmányai során kezdett el orvos-biológiai problémákkal, orvosi méréstechnikával és a biológiai jelfeldolgozással foglalkozni.
 
A diploma megszerzését követően a Szegedi Orvostudományi Egyetem Élettani Intézetében helyezkedett el, itt kapcsolódott be a kutatásba. Az első években elektrofiziológiai és hőszabályozási tárgyú témákban végzett tudományos munkát, ennek során 1982-ben orvosbiológiai egyetemi doktori címet szerzett.
 
1989-90-ben 22 hónapot dolgozott Németországban, a Bad Nauheim-i Max Plack Intézetben, ahol mikrokeringési vizsgálatokat folytatott. Hazatérése után lehetősége nyílt egy keringésélettani laboratórium létrehozására, ahol folytatni tudta a mikrocirkulációs vizsgálatait. Ezen belül az orr-nyálkahártya, a belsőfül és az agyi mikrokeringés összefüggéseit tanulmányozta. Kandidátusi fokozatot 1995-ben szerzett.
 
1995 től több részletben, mintegy 3 évet dolgozott az Egyesült Államokban, Észak Karolinában a Wake Forest egyetemen. Tudományos vizsgálatai –állatkísérletes modellek felhasználásával-az agyi vérkeringés szabályozás összefüggéseinek megismerésére irányulnak. Munkatársaival elsősorban az újszülöttkori hypoxiás agykárosodások mechanizmusát –ezen belül is a vérellátási zavarok okait- kutatja. Ebből a témából szerezte meg az MTA doktora tudományos fokozatot 2001-ben. Az utóbbi időben az idős agy vérellátásának törvényszerűségeit is vizsgálja.
 
Több, mint 20 év óta vesz részt az élettan oktatásában. Magyar, angol és német nyelven tart tantermi előadásokat és speciális kollégiumokat.
 
Tudományos munkájáról több mint 100 közleménye jelent meg, ebből 94 angol nyelvű folyóirat közlemény, amelyek összesített impakt faktora 258. Ezekre eddig 930 hivatkozást kapott.
 
Irányításával 6 fő szerzett kandidátusi, ill. PhD fokozatot, diákkörös hallgatói hosszú évek óta eredményesen szerepelnek a helyi és országos, valamint a nemzetközi konferenciákon. Több európai és hazai tudományos társaságnak, ill. azok vezetőségének tagja. Számos európai, és tengerentúli egyetemen volt meghívott szemináriumi előadó. 2002 ben egyetemi tanári kinevezést kapott.