Előadónkról

Prof. Dr. Párducz Árpád egyetemi tanár
MTA SZBK Biofizikai Intézet igazgatóhelyettese
Dr. Párducz Árpád, az MTA SZBK Biofozikai Intézetének igazgatóhelyettese Dorogon született. Iskolai tanulmányait Szegeden végezte.  A Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett és 1966-ban a JATE-n szerzett diplomát biológia-kémia szakon. Végzés után a JATE Elektronmikroszkóp Laboratóriumában dolgozott, majd a Szegedi Biológiai Központ megalakulása óta a Biofizikai Intézet Molekuláris Neurobiológiai Csoportjának munkatársa majd vezetője.

Egyetemi doktori értekezését 1970-ben védte meg és 1972-ben "Promotio sub auspicís Rei Publicae Popularis" kitüntetéses doktorráavatásban részesült. Kandidátusi fokozatát 1982-ben, a biológiai tudomány doktora címét 1994-ben szerezte.

Kutatási területe az idegi alkalmazkodóképesség vizsgálata; az utóbbi években az idegrendszeri plaszticitás egy speciális kérdésével foglalkozik: a nemi hormonok szerepét tanulmányozza ezekben a folyamatokban. Munkatársaival együtt igazolták, hogy egyes nemi hormonok nem csupán az egyedfejlődés kezdeti szakaszában, hanem felnőtt állatokban is hatnak az idegi kapcsolatok kialakulására.

Hosszútávú külföldi tanulmányútjai során vendégprofesszorként dolgozott Kanadában a Hamiltoni Egyetemen, majd a Genfi Egyetemen és a Göttingeni Egyetem Neuroanatómiai Intézetében, a madridi Cajal Intézetben. Számos hazai és nemzetközi pályázat vezetője és résztvevője.

Kutatói tevékenysége mellett Dr. Párducz Árpád folyamatosan végez oktatómunkát. Részt vett a JATE-n az "Általános Sejttan" tanmenetének kidolgozásában és ezt a tárgyat közel tíz évig oktatta is. 1984 és 94 között az SzBK-ban szervezett Nemzetközi Továbbképző Tanfolyam igazgatójaként feladata volt az angol nyelvű oktatás szervezése. Az SzTE neurobiológiai Ph.D. programjaiban egyaránt oktat ill. témavezető. 1995-ben habilitált a József Attila Tudományegyetemen és 1997-ben nevezték ki egyetemi magántanárnak, a SzTE Habilitációs bizottságának tagja.

A tudományos közélet aktív szereplője, opponensként ill. bizottsági tagként számos kandidátusi ill. Ph.D., nagydoktori és habilitációs eljárásban működött közre, a Magyar Idegtudományi Társaság titkára. 2002-től a Nemzetközi Agykutató Társaság Közép- és Kelet-Európa Régionális Bizottságának (IBRO-CEERC) választott tagja, az IUBS Magyar Nemzeti Bizottság tagja.

Kimagaslóan aktív szerepet vállal a tudományos ismeretterjesztésben, több cikluson keresztül a Szegedi Biológiai Társaság elnökségi tagja. 2004-ben Szentágothai János díjjal, 2008-ban a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével tüntették ki.